Informace - volby do Evropského parlamentu 2019

05.04.2019 08:36

V pátek 24. května a v sobotu 25.května se uskuteční volby do Evropského parlamentu.

Kromě voliče - občana ČR  má právo volit do Evropského parlamentu na území ČR také volič - občan jiného členského státu EU, bude-li nejpozději ve středu 10. dubna přihlášen k TRVALÉMU nebo PŘECHODNÉMU pobytu na území ČR. Aby takový občan jiného členského státu EU (dále jen „cizinec EU“) mohl být v ČR voličem do Evropského parlamentu, musí dále do neděle 14. dubna do 16:00 hodin SÁM POŽÁDAT u obecního úřadu příslušného dle místa jeho pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Znovu žádat o zápis do tohoto seznamu však nebudou muset ti cizinci EU, kteří o zápis požádali již v r. 2004, 2009 či 2014 při předchozích volbách do Evropského parlamentu. Ti budou do tohoto seznamu zapsáni automaticky, pokud sami mezitím nepožádali o vyškrtnutí, popř. nepozbyli práva volit.

Druhou možností zápisu cizince EU do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je ta, je-li tento již zapsán v DODATKU stálého seznamu voličů ( dodatek se používá pouze u komunálních voleb a v tomto jsou zapsáni cizinci EU s TRVALÝM či PŘECHODNÝM pobytem v obci, pokud o zápis do dodatku SAMI v minulosti požádali). Obecní úřad jeho údaje přenese z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, POŽÁDÁ-LI cizinec EU SÁM o takový přenos, a to opět nejpozději v neděli 14. dubna do 16:00 hodin. I zde platí, že pokud byl volič do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přenesen z dodatku stálého seznamu voličů již v minulosti, o přenos svých údajů znovu nežádá, pokud mezitím nepožádal o vyškrtnutí, popř. nepozbyl práva volit.

Volič, který nebude hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky. Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého či přechodného pobytu voliče (přechodný pobyt pouze u cizinců EU). O vydání voličského průkazu může volič požádat OSOBNĚ po prokázání  totožnosti příslušným dokladem nejpozději do středy 22. května do 16:00, nebo PÍSEMNĚ (poštou, prostřednictvím datové schránky) nejpozději však do pátku 17. května do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 9. května, a to:

- osobně voliči,

- osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí

  voličského průkazu,

- voličský průkaz se voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Voliči, který nebude zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

© 2019, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑