Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole Dolní Újezd od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020

13.05.2020 16:21

1.       Provoz mateřské školy

-          Ve spolupráci se zřizovatelem budou všechny prostory školy před jejím otevřením centrálně vydezinfikovány mobilní dezinfekční jednotkou Dry Fog.

-          Mateřská škola obnoví svůj provoz dne 25. 5. 2020. Děti k docházce i ke stravování přihlašujte a odhlašujte obvyklým způsobem.

-          V provozu jsou všechny třídy MŠ. Třídy budou v kontaktu na venkovním hřišti mateřské školy a době od 6.15 do 7.15 a 15.30 do 16.15, kdy dochází ke spojování dětí z provozních důvodů.

 • Zákonní zástupci předají 25. 5. vyplněné Čestné prohlášení, bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je k dispozici v MŠ a na www.msklicek.eu.
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené certifikované desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.
 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.
 • Bez roušky se mohou pohybovat i pedagogičtí pracovníci.
 • Po příchodu do mateřské školy si děti použitou roušku vloží do uzavíratelného igelitového sáčku do šatní skříňky. Další čistou roušku budou mít děti ve skříňce v jiném samostatném uzavíratelném sáčku, a to z důvodu pohybu mimo mateřskou školu či pro případ podezření na infekční onemocnění. Sáčky budou podepsané.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovelené, pracovní neschopnosti, ponechte si děti raději doma.
 • Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, tedy 25.5, pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něj.

2.       Příchod do mateřské školy a pohyb před budovou mateřské školy

 • Zákonný zástupce si před vstupem do mateřské školy vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí před vchodem do mateřské školy.
 • Do prostor mateřské školy včetně zahrady vstupují zákonní zástupci dítěte nebo pověřená osoba pouze s rouškou. Jsou povinni dodržovat 2 m odstupy, neshlukovat se a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy.
 • Minimalizujte velké shromažďování osob v prostorách mateřské školy, tzn.v šatnách dětí.

3.       Předávání dětí pedagogickým pracovníkům

 • Děti vstupují do třídy přes umývárnu, kdy si umyjí ruce a teprve poté vstoupí do třídy.
 • Zákonní zástupci se zbytečně nezdržují v prostorách mateřské školy, dodržují dostatečný odstup od ostatních lidí. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Doprovázející osoba však nesmí vstupovat do třídy.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Mateřská škola důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině osob.

4.       Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku na školním hřišti.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, zvonky).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

5.       Podezření na nákazu COVID – 19

 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v kabinetu školy, dozor zajistí provozní pracovník. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Pokud má dítě alergickou rýmu či kašel je o tomto nutné předložit lékařské potvrzení.

6.       Pravidla pro zajištění stravování

 • Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců školy.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

7.       Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • 1.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • 4. Porucha imunitního systému, např.
      a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
      b) při protinádorové léčbě,
      c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

V Dolním Újezdě 6.5.2020           

Zpracovala: Pavlína Bisová, zástupkyně ředitele pro mateřskou školu
Schválil: Mgr. Jiří Lněnička, ředitel školy


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

© 2020, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑