ÚŘAD PRÁCE představuje PROJEKT OUTPLACEMENT

15.03.2021 18:46

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Zaměstnavatelům nabízíme:

 • Mobilní tým Úřadu práce ČR přímo na pracovišti, který Vám se vším pomůže.
 • Pomůžeme s naplánováním rekvalifikací a vzděláváním zaměstnanců.
 • Zaplatíme až 100 % nákladů na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání.
 • Přispějeme na mzdy nových zaměstnanců. A to max. 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců.
 • Přispějeme Vám na vzdělávání zaměstnanců a to až 85 % nákladů na rekvalifikaci nebo školení.
   

Zaměstnancům nabízíme:

 • Poskytneme Vám poradenství a pomůžeme najít si novou práci ještě v průběhu výpovědní doby. Budete tak moci na nové místo nastoupit co nejrychleji.
 • Zajistíme Vám rekvalifikační kurzy a vzdělávání, abyste mohli zůstat, kde jste nebo nové místo mohli hledat i v jiných oborech a odvětvích.
 • Přispějeme Vám na cestovní náklady související s účastí na aktivitách projektu nebo na hlídání dětí (dojíždění na kurzy apod.).
 • Pokud pro Vás zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo, přispějeme mu na Vaši mzdu. Budete tak pro nového zaměstnavatele zajímavější.
   

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnanci nebo zaměstnavatelé mohou v rámci projektu využít 6 forem podpory.

 • Monitoring zaměstnavatelů a výběr účastníků
  V rámci projektu bude probíhat monitoring a poradenství pro zaměstnavatele, a to jak monitoring zaměstnavatelů, kteří se chystají propouštět své zaměstnance, tak monitoring zaměstnavatelů, kteří deklarují, že budou nové zaměstnance přijímat.
 • Zapojení účastníků do projektu, vstupní rozhovor a poradenství
  Na základě dat o firmách, které se potýkají s problémy a uvažují o propouštění zaměstnanců, budou na půdě firem nebo Úřadu práce ČR realizovány informační schůzky, kde budou potencionálním účastníkům zodpovězeny dotazy týkající se aktivit projektu a případně i otázky ohledně evidence na Úřadu práce ČR. Cílem schůzek bude dosáhnout zapojení účastníků do projektových aktivit.
 • Vzdělávací kurz v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a soft skills
  Účastníci projektu budou do této klíčové aktivity zařazováni průběžně dle individuálních potřeb a jejich aktuální situace. Snahou bude poskytnout vzdělávací kurz (VK) účastníkům bezprostředně po vstupu do projektu, tzn. ještě v době jejich stávajícího zaměstnání. VK však bude určen nejen účastníkům projektu, kteří jsou ještě v zaměstnaneckém poměru, ale i těm, kterým se nepodařilo rychle nalézt vhodné pracovní uplatnění a již se registrovali na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání.
 • Rekvalifikace a vzdělávací aktivity
  Cílem je zabezpečení rekvalifikací a vzdělávacích aktivit pro účastníky projektu dle jejich individuálních požadavků a při zohlednění jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Rekvalifikace se zaměří na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce s cílem pomoci účastníkům projektu připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost.
 • Zprostředkování zaměstnání
  Zprostředkování zaměstnání bude v projektu realizováno formou nedotovaných pracovních míst nebo pracovních míst, jejichž financování je podpořeno s využitím prostředků poskytnutých z Operačního programu Zaměstnanost.
 • Doprovodná opatření
  V rámci realizace poradenských aktivit mohou účastníci projektu využívat doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů. V odůvodněných případech budou moci účastníci rovněž využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.
  Účastníkům mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce ČR, rekvalifikací zvolených a do zaměstnávání.


Pro koho je projekt určen?

 • Zaměstnancům s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, o kterém zaměstnavatel písemně informoval krajskou pobočku Úřadu práce ČR.
 • Zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní době.
 • Zaměstnancům, kteří uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru;
 • Zaměstnancům, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou.
 • Zaměstnancům, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti.
 • Zaměstnancům, kteří nemohou či nemohli konat práci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele uvedenou v § 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr dle ustanovení § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Stávajícím zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědní době nebo je u nich předpoklad ukončení pracovního poměru v řádu měsíců.
 • Novým zaměstnavatelům, kteří přijímají propouštěné zaměstnance.
   

Jak postupovat a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR – kontaktní osobou pro okres Svitavy je Ing. Stanislava Nedvědová, tel.: 950 163 485, email: stanislava.nedvedova@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz. Pro zapojení do projektu se musí zaměstnanec zaevidovat na Úřadu práce ČR jako zájemce o zaměstnání (ZoZ). Následovat bude podpis Dohody o účasti v projektu ESF a vstupní rozhovor se zaměstnancem úřadu, na jehož základě vznikne seznam aktivit, které účastník absolvuje.

Zaměstnavatelé mohou požádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů.

Zaměstnavatel přijímající nového zaměstnance (účastníka projektu) může požádat o příspěvek na vytvořené pracovní místo.

Zaměstnavatel, který plánuje hromadné propouštění je povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR podle místa činnosti zaměstnavatele (viz § 62 Zákoníku práce).


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)


© 2021, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑