Nový nouzový stav a zpřísnění opatření

28.02.2021 13:44

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav, na 30 dnů, tedy do 28. března 2021.

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je velmi špatná epidemická situace, způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s covid-19.
Vláda zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření.

 

Zákaz opouštět území okresu, na jehož území má člověk trvalý pobyt nebo bydliště

Výjimkou je zásadní důvod, například cesta do zaměstnání, k lékaři nebo k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu apod.

 • lidé mohou pobývat i na vlastní chatě či chalupě, ale musí tam zůstat nepřetržitě po celé tři týdny, v objektu mohou být spolu jen členové jedné domácnosti
 • pro cesty do práce mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v příslušném okresu, a to v nezbytném počtu lidí.
 • povoleny jsou cesty do přírody a sportování, ale jen na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, nikoli celého okresu. Spolu mohou být jen členové jedné domácnosti.
 • návštěvy příbuzných nejsou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče
 • zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s výjimou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest (kvůli ochraně života, zdraví, majetku), venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět domů
 • lidé musí omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti
 • zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat ve svém bydlišti
 • divadla, kina nebo koncertní sály zůstávají nadále zavřené pro diváky, dále platí organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zavřena jsou muzea, galerie či památky
 • svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu.7
 •  

Zákaz pohybu a pobytu bez ochrany nosu a úst

- respirátoru nebo obdobné ochrany dýchacích cest (například některé typy nanoroušek či šátků), splňující všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například FFP2, KN95), dále zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC.

 • nosit respirátor nebo podobnou ochranu je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, dále na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Mimo zastavěné území pak na místech, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.
 • respirátor nebo obdobný prostředek je povinný ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, dále v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti)
 • děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci
 • zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami.
 • z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovce nebo cvičící osoby. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.
 •  

Obchody a služby

Otevřené mohou být jen základní obchody a služby  - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb

 • v obchodech nesmí být více zákazníků, než je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy.
 • knihovny mohou knihy půjčovat a přijímat zpět přes výdejní okénko nebo bezkontaktně
 •  

Sport

Je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb i venkovních sportovišť (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), tanečních studií, posiloven a fitness center

 • je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb.
 • lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší.
 • profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány.
 • ministerstvo důrazně doporučilo provozovatelům uzavřít dětská hřiště.
 •  

Restaurace

Restaurace a kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka, zakázán je prodej alkoholu ke konzumaci na veřejnosti.

 • hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby)
 • ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu.
 •  

Školy a dětské skupiny

od 1. března jsou zavřeny všechny typy škol, všechny mateřské školy, dětské skupiny a další zařízení pro předškolní děti

 • otevřené mohou zůstat jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému
 •  

Úřady

úřady fungují dle standardních úředních hodin, upřednostňují ale písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

 • propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, doklady tak nebude nutné měnit. Podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku platil nouzový stav (tj. od 5. října 2020). Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu.
 •  

Zdravotnická a sociální zařízení

platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

 • povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2 nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.

Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)


© 2021, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑