Úřední deska

Informace o prodeji pozemku

Vyvěšeno: od 29. 11. 2023 do 14. 12. 2023

Informace o prodeji pozemků  v částiobce Přibiňoves

Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Vyvěšeno: od 28. 11. 2023 do 28. 12. 2023

Návrh bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2023.

Název dokumentu Formát Velikost

Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2025-2027

Vyvěšeno: od 28. 11. 2023 do 28. 12. 2023

Návrh bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2023.

Název dokumentu Formát Velikost

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací obce Dolní Újezd na rok 2024 vč. návrhu střednědobých výhledů rozpočtů p.o. na roky 2025 a 2026

Vyvěšeno: od 28. 11. 2023 do 28. 12. 2023

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňují příspěvkové organizace Obce Dolní Újezd  návrh rozpočtů příspěvkových organizací obce Dolní Újezd  na rok 2024 vč. návrhů střednědobých výhledů rozpočtu p.o.

Tento návrh bude projednán na prosincovém zasedání  Rady  obce Dolní Újezd.

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací vč. návrhů střednědobých výhledů rozpočtu p.o.  je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce (www.dolniujezd.cz). Do listinné  podoby  návrhů rozpočtů lze nahlédnout na  Obecním úřadě v Dolním Újezdě. 

V Dolním Újezdě dne 28.11.2023

 

Název dokumentu Formát Velikost

Mikroregion Litomyšlsko

Vyvěšeno: od 21. 11. 2023 do 7. 12. 2023

Mikroregion Litomyšlsko - Pozvánka na valnou romadu svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2024

Název dokumentu Formát Velikost

Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: od 20. 11. 2023 do 5. 12. 2023

Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Výzva - Návrh opatření opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského 

Název dokumentu Formát Velikost

Kraj Smetany a Martinů

Vyvěšeno: od 13. 11. 2023 do 11. 12. 2023

Kraj Smetany a Martinů  - Pozvánka na jednání valné hromady svazku obcí Kraj Smetany a Martinů, Návrh rozpočtu na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2027

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 27/2023/RO

Vyvěšeno: od 2. 10. 2023 do 2. 10. 2026

Příjemce Klub oživení historie Mikroregionu

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost spolku a provoz Regionálního muzea vesnice

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 25. 8. 2023 do 25. 8. 2024

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, na svých internetových stránkách  http://www.vodovodypolicsko.cz/dokumenty  v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech členských obcí nebo v sídle svazku Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička. 

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Vyvěšeno: od 23. 8. 2023 do 23. 8. 2024

 

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Vyvěšeno: od 23. 8. 2023 do 1. 1. 2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2022

Vyvěšeno: od 15. 3. 2023 do 31. 3. 2024

Oznámení

              Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2023  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2023  schválený Závěrečný účet obce za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2022.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/2/2023 dne 13.3.2023.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                                               Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informační materiál

Vyvěšeno: od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informační materiál ÚZSVM pro lepší orientaci občanů v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků  

Název dokumentu Formát Velikost

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vyvěšeno: od 8. 2. 2023 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2024 – 2026

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 1. 2. 2024

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 -2026

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace za rok 2023 - zřízené p.o.

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 31. 1. 2024

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 9. 11. 2022 do 31. 12. 2023

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - změna opatření vydané pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Název dokumentu Formát Velikost