Aktuality

Hlášení obecního rozhlasu 29.6.2022

 

PRODEJCE DRŮBEŽE PEJCHA ZE STRADOUNĚ OZNAMUJE, ŽE BUDE ZÍTRA 30. ČERVNA OD 16 HODIN NA PARKOVIŠTI PŘED NÁKUPNÍM STŘEDISKEM PRODÁVAT KUŘICE, STÁŘÍ 18 AŽ 20 TÝDNŮ ZA CENU 200 AŽ 210 KORUN ZA KUS. DÁLE NABÍZÍ ROZKRMENÁ BROJLEROVÁ KÁČATA.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ ÚJEZD VÁS ZVE TUTO SOBOTU 2. ČERVENCE DO PŘÍRODNÍHO AREÁLU ZA KOUPALIŠTĚM NA TRADIČNÍ BENÁTSKOU NOC.
K POSLECHU A TANCI ZAHRAJE SKUPINA EPICENTRUM, CHYBĚT NEBUDE OBČERSTVENÍ ANI VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ.

DĚTSKÁ LÉKAŘKA DOKTORKA KOPECKÁ OZNAMUJE, ŽE VE DNECH 4. a 8. ČERVENCE Z DŮVODU DOVOLENÉ NEORDINUJE. AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ DOKTOR MAREŠ V SEBRANICÍCH.

OBEC DOLNÍ ÚJEZD UPOZORŇUJE, ŽE OD PONDĚLÍ  4.7. BUDE JIŽ V RÁMCI REKONSTRUKCE STŘEDU OBCE REALIZOVANÁ ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE Č. II/359 V ÚSEKU OD ODBOČKY U LIHOVARU PŘED ODBOČKU U JÍDELNY ZD. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WEBU OBCE.

DÁLE UPOZORŇUJEME, ŽE SBĚRNÝ DVŮR BUDE VE STŘEDU 6.7. UZAVŘEN.

 

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOKTOR JÍLEK OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNU 7.-8. ČERVENCE  A OD 18.- 29. ČERVENCE BUDE JEHO ORDINACE Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘENA.  ZASTUPUJE DOKTORKA ZAHNÁŠOVÁ, PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ, V ORDINACI V SEBRANICICH NEBO LUBNÉ.

 

 

4.7.2022 - 14.8.2022  (uzavírka – I. etapa)

 V I. etapě bude nejprve prováděna oprava komunikace od křižovatky na Jiříkov před křižovatku u jídelny ZD, tak aby byl umožněn výjezd ze sídliště Bořkov směrem do obce. Tato část musí být provedena za plné uzavírky hlavní silnice. Nelze ji realizovat po polovinách z důvodu navržené celkové výměny konstrukčních vrstev komunikace v tomto úseku. Na Jiříkov bude směrem od Litomyšle zprovozněna provizorní obousměrná komunikace. Vjezd na zadní komunikace směrem k Zemědělskému družstvu od Litomyšle nebude možný. Vjezd a výjezd do středu obce a směrem k jídelně ZD, bude stále možný přes křižovatku u hasičské zbrojnice. V autobusové dopravě budou zavedeny výlukové jízdní řády a u spojů, které nezajíždějí do Jiříkova nebude obsluhována zastávka Dolní Újezd – lihovar (nejbližší zastávka Dolní Újezd – pošta). Vzhledem k objízdným trasám je třeba brát v potaz zpoždění spojů.

Následovat bude oprava komunikace a chodníků od křižovatky u jídelny ZD po hasičskou zbrojnici. V této době již bude možné vjíždět na zadní komunikaci směrem k zemědělskému družstvu, kudy bude vedena objízdná trasa středu obce.  

Vše se dál bude řešit se zhotovitelem dle aktuální situace tak, aby bylo zajištěné zásobování a co nejlepší dostupnost středu obce. Majitelé nemovitostí v přímém sousedství stavby budou dopředu informováni o možnostech přístupnosti své nemovitosti, v případě potřeby kontaktujte stavbyvedoucího pana Chládka, tel: 725806120.

Informace o II. etapě, která je plánována na období 15.8.2022 - 31.10.2022 přineseme později.
Sledujte webové stránky obce, hlášení obecního rozhlasu, stáhněte si aplikaci MUNOPOLIS se službou „mobilní rozhlas“ a pokud nemáte chytrý telefon, zaregistrujte si na www.munopolis/registrace alespoň e-mail, budou vám pak aktuální informace z obce chodit do vaší e-mailové schránky.

                                                   Obec Dolní Újezd   

 

DOVOLENÉ A OMEZENÝ PROVOZ:

Výdejna léků

V úterý 28.6. bude výdejna léků v Dolním Újezdu otevřena pouze dopoledne od 7.45h do 10.45h.

--------------------- 

Česká pošta, pobočka Dolní Újezd

dne 29.6.2022 bude pošta Dolní Újezd u Litomyšle z provozních důvodů otevřena  od 8,00-12,00  13,00-15,30 hod.

 --------------------- 

SBĚRNÝ DVŮR

ve středu 6.7. bude sběrný dvůr UZAVŘEN.

 --------------------- 

Ordinace MUDr. Kopecké

ve dnech 4. 7., 7. a 8.7. 2022 z důvodu dovolené NEORDINUJE. 
Akutní stavy ošetří MUDr. Mareš Marcel v Sebranicích – po telefonické domluvě v době 8-12hod. 
Telefon 603 701 208.

 --------------------- 

Ordinace MUDr. Jílka

v termínu od 7.-8.7. a 18.-29.7. z důvodu dovolené bude ordinace uzavřena.
Zastupuje MUDr. Zahnášová po předchozí telefonické domluvě, tel. 607 544 776, ordinace Sebranice 334 a Lubná 327.

Hlášení obecního rozhlasu 27.6.2022

 

VÝDEJNA LÉKŮ VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU UPOZORŇUJE, ŽE V ÚTERÝ 28.ČERVNA BUDE OTEVŘENA POUZE DOPOLEDNE OD 7.45 DO 10.45 HODIN.

 

ČESKÁ POŠTA POBOČKA DOLNÍ ÚJEZD OZNAMUJE, ŽE VE STŘEDU  29. ČERVNA BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ OTEVŘENO  DOPOLEDNE OD  8,00 DO 12,00 HODIN A ODPOLEDNE OD  13,00 DO 15,30 HODIN.

 

TRUHLÁŘSTVÍ VÁCLAVA RAZÝMA Z ČESKÉ TŘEBOVÉ PŘIJEDE TUTO STŘEDU 29. ČERVNA OD 7:30 DO 15 HODIN NA PARKOVIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA PRODÁVAT NÁSADY, KRMÍTKA, STOLIČKY, HRAČKY, KUCHYŇSKÉ NÁŘADÍ, SMETÁKY Z KOŇSKÉ ŽÍNĚ, KOŠŤATA BŘEZOVÁ A KOŠE, PASTIČKY NA MYŠI A DALŠÍ ZBOŽÍ ZE SVÉHO OBVYKLÉHO SORTIMENTU.

 

DĚTSKÁ LÉKAŘKA DOKTORKA KOPECKÁ OZNAMUJE, ŽE VE DNECH 4.7. a 7.-8.7. Z DŮVODU DOVOLENÉ NEORDINUJE.  AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍ  PO TELEFONICKÉ DOHODĚ DOKTOR MAREŠ V SEBRANICÍCH.

 

2. splátka poplatku za svoz komunálního odpadu

 

Upozorňujeme občany, kteří platí poplatek za komunální odpad ve dvou splátkách, že druhou část poplatku je třeba uhradit nejpozději do 31.07.2022.

Jak zaplatit:

- na obecním úřadě, v úřední dny (v hotovosti / bezhotovostně - platební kartou)
- převodem z účtu na účet č. 1283415349/0800

   Variabilní symbol:

   poplatek za komunální odpad
   0013371xxx Dolní Újezd
   0013372xxx Jiříkov
   0013373xxx Václavky

   

   Symboly xxx znamenají číslo popisné.

Občanům žijícím v bytových domech a nájemníci v DPS, je vyriabilní symbol pro bezhotovostní platbu přidělen individuálně - nutno kontaktovat obecní úřad. Pokud nemáte trojmístné číslo popisné, doplňte před č.p. nuly (např. JIříkov č. 1 bude mít variabilní symbol pro komunální odpad 0013372001).

Od pondělí 20.6. začnou přípravné práce stavby v místě od parku před Urbánkovými směrem k obecnímu úřadu.

V úseku probíhajících prací bude provoz omezen na jeden jízdní pruh.
Pracovní místo se bude postupně posunovat.

Provoz bude řízen dopravním značením.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle harmonogramu prací dojde od 4.7. na realizaci úseku od odbočky u lihovaru před odbočku u jídelny ZD.
Tento úsek se bude realizovat cca 5 týdnů, bohužel za plné uzávěry. Bližší info přineseme před zahájením prací na tomto úseku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o této velké akci jsme zveřejnili v červnových Obecních novinách!
Jedná se o dvě souběžně realizované akce, jedna naší obce a druhá Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 

Akce naší obce zahrnuje úsek od křižovatky u hasičské zbrojnice až po zdravotní středisko a budou při ní prováděny úpravy chodníků, sjezdů, autobusového zálivu a zastávky u bývalého kina. Nově bude řešeno rovněž parkování před nákupním střediskem. 

Akce Správy a údržby silnic bude zahrnovat opravu silnice od křižovatky na Jiříkov až po zdravotní středisko. 

Stavba by měla trvat čtyři měsíce a průběžně Vás budeme informovat.

Datum: 24. 6. 2022 | Počet fotografií: 5

Dnes na školním hřišti probíhá další ročník turnaje BAMBINI CUP pro děti z 1. až 3. tříd., který pořádá Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd společně s obcí Dolní Újezd a T.J. Sokol Dolní Újezd.

Seznam spojů, které nevyjedou (v sekci Pardubický kraj)
OREDO s.r.o. - Integrátor regionální dopravy

Kde se právě nachází váš autobus?  
IREDO.online

Hlášení obecního rozhlasu

 

OBEC DOLNÍ ÚJEZD UPOZORŇUJE, ŽE OD PONDĚLÍ 20. ČERVNA ZAČNOU PRÁCE NA OPRAVĚ CHODNÍKŮ A REKONSTRUKCI VOZOVKY VE STŘEDU OBCE, V ÚSEKU OD PARKU PŘED URBÁNKOVÝMI SMĚREM K OBECNÍMU ÚŘADU. PROVOZ BUDE OMEZEN NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH. PRACOVNÍ MÍSTO SE BUDE POSTUPNĚ POSUNOVAT, PROVOZ BUDE ŘÍZEN DOPRAVNÍM ZNAČENÍM.

 

OBEC DOLNÍ ÚJEZD DÁLE OZNAMUJE, ŽE V PONDĚLÍ 16. ČERVNA PROBĚHNE OD 18. HODIN, VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.

 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁŽITKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ TENTO PÁTEK 17.ČERVNA OD 8  DO 18 HODIN.
NAVŠTÍVIT MŮŽETE PROVOZY DOLNÍ ÚJEZD A VIDLATÁ SEČ. SPOUSTA ZÁBAVY PRO DĚTI A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

 

PROVOZOVATEL KOUPALIŠTĚ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD OZNAMUJE, ŽE V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE TUTO  SOBOTU 18. ČERVNA ZAHÁJENA KOUPACÍ SEZÓNA. OTEVŘENO BUDE OD 9 DO 19 HODIN

 

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOKTOR JÍLEK OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNU OD 20. DO 24. ČERVNA NEORDINUJE. AKUTNÍ PŘÍPADY, PO TELEFONICKÉ DOHODĚ, OŠETŘÍ DOKTORKA ZAHNÁŠOVÁ V LUBNÉ, SEBRANICÍCH NEBO V NOVÝCH HRADECH.

 

VÝDEJNA LÉKŮ V BUDOVĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA UPOZORŇUJE, ŽE BUDE OD 20. DO 24.ČERVNA OTEVŘENA POUZE V PONDĚLÍ VE STŘEDU A V PÁTEK DOPOLEDNE A TO OD 7:45 DO 12:45 HODIN.

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE
V ÚTERÝ 21. ČERVNA NA SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU A
V PÁTEK 24. 
ČERVNA VÁS ZVE DO PARKU NA ROVINCE NA LETNÍ SLAVNOST S NÁZVEM ZUŠKOÚSMĚVY. 

Hlášení obecního rozhlasu 14.6.2022

 

DĚTSKÁ LÉKAŘKA DOKTORKA KOPECKÁ OZNAMUJE, ŽE TENTO ČTVRTEK 16. ČERVNA BUDE JEJÍ ORDINACE OTEVŘENA POUZE DO 14:30 HODIN.

 

 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁŽITKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ TENTO PÁTEK 17.ČERVNA OD 8  DO 18 HODIN.
NAVŠTÍVIT MŮŽETE PROVOZY DOLNÍ ÚJEZD A VIDLATÁ SEČ. SPOUSTA ZÁBAVY PRO DĚTI A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

 

KLUB OŽIVENÍ HISTORIE MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO –  DESINKA VÁS ZVE DO REGIONÁLNÍHO MUZEA V DOLNÍM ÚJEZDĚ NA VÝSTAVU O VĚTRNÝCH MLÝNECH S NÁZVEM „CO POHÁNĚL VÍTR“.
VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA V NEDĚLI 19. ČERVNA VE 14 HODIN PŘEDNÁŠKOU O VĚTRNÝCH MLÝNECH ING. JANA DOUBKA PŘEDSEDY SEKCE VĚTRNÝCH MLÝNŮ PŘI TECHNICKÉM MUZEU V BRNĚ.
V MUZEU DÁLE PROBÍHAJÍ VÝSTAVY „KANOVNÍK JOSEF ČIHÁK“ A „80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY A ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V DOLNÍM ÚJEZDĚ“.
VÝSTAVY POTRVAJÍ DO 28. ŘÍJNA , OTEVŘENO BUDE KAŽDOU NEDĚLI OD 14 DO 17 HODIN.

 

KNIHOVNA V DOLNÍM ÚJEZDĚ UPOZORŇUJE, ŽE V TERMÍNU OD 16. DO 30. ČERVNA BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘENA.

Hlášení obecního rozhlasu

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ ÚJEZD VÁS ZVE NA 17. ROČNÍK SOUTĚŽE DOLNOÚJEZDSKÝ POHÁR.
PŘIJĎTE TUTO SOBOTU 11. ČERVNA OD 13 HODIN PŘED HOSTINEC U ŘEKY, PODPOŘIT VŠECHNY ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE, KTERÁ SE SKLÁDÁ ZE DVOU DISCIPLÍN, POŽÁRNÍHO ÚTOKU DO VRCHU A NETYPICKÉ PĚTIČLENÉ ŠTAFETY.
OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM JE ZAJIŠTĚNO.

SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO DESINKA VÁS ZVE NA TRADIČNÍ ODPOLEDNE S DECHOVKOU, KTERÉ PROBĚHNE V NEDĚLI 12. ČERVNA OD 14 HODIN V LETNÍM AREÁLU V LUBNÉ.

KNIHOVNA V DOLNÍM ÚJEZDĚ UPOZORŇUJE, ŽE V TERMÍNU OD 16. DO 30. ČERVNA BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘENA.

11. 6. 2022 - Dolnoújezdský pohár


Sbor dobrovolných hasičů Dolní Újezd

pořádá 17. ročník hasičské soutěže zvané

DOLNOÚJEZDSKÝ POHÁR

 

Soutěž se koná v sobotu 11. června 2022 od 13:00 před Hostincem U Řeky.

 

Skládá se ze 2 disciplín –  požárního útoku do vrchu a netypické pětičlenné štafety.

Občerstvení spolu s posezením a pěkným výhledem na soutěžící je zajištěno.

17. 6. 2022 - Den otevřených dveří v ZD Dolní Újezd

v pátek 17.6. od 8 do 18 hodin

                                                              

5. 6. 2022 - Dětský den

začátek ve 14 hodin                                                                             

27. 5. 2022 - Odhalení pamětní desky

Unie státních zástupců České republiky, ve spolupráci s Obcí Dolní Újezd a Klubem oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s.

Vás zvou na slavnostní odhalení pamětní desky
újezdského rodáka

prof. JUDr. Oty Novotného, CSc.,

které se uskuteční v pátek 27.5.2022 od 17 hodin
před budovou staré mateřské školy č.p. 55.

Svoji účast při tomto aktu přislíbil JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu.

Více informací a další zajímavosti o osobě profesora Novotného naleznete v Obecních novinách č. 12/2020.

1. 4. 2022 - Otevření zubní ordinace - zástup za mateřskou dovolenou

Vážení pacienti,

od 1.4.2022 bude fungovat v zubní ordinaci zástup pro akutní případy

Lékař: MUDr. Jiřina Kočí

Zdravotní sestra: Eliška Mejtová

Úterý  8 – 14 hod.

Středa  8 – 14 hod.

 

8 – 10 hod. je čas určený pro bolestivé akutní případy bez objednání

V době 10 – 14 hod.- čas pro objednané, především dodělávání akutních stavů

Sestřička bude v ordinaci přítomna pondělí – pátek  na tel: 461 631 126

 

Děkujeme za pochopení

Tým ordinace

29. 3. 2022 - Provoz sběrného dvora

duben - listopad: 
středa 15.00 - 17.00 hodin,  sobota  9.00 - 11.30 hodin                  
prosinec - březen:  
sobota 9.00 - 11.30 hodin

Upozorňujeme naše spoluobčany, že tento týden bude zahájena 3. etapa rekonstrukce staré betonové kanalizace na sídlišti Bořkov.

Nyní tedy přijde na řadu část od trafostanice směr okály a zahradnictví (viz. mapka – místo realizace je červeně vyznačeno).

Prosíme také o zvýšenou opatrnost při pohybu v místě stavby.

Tak jako v minulosti, když probíhala výstavba v jiných částech obce, bude i tentokrát bohužel docházet k určitým omezením a proto žádáme všechny občany, kteří budou dotčeni těmito nepříznivými vlivy, o trpělivost a shovívavost.

Děkujeme za pochopení.

Obec Dolní Újezd

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.

Policie proto radí:

- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

 

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

Vítejte na nových webových stránkách obce Dolní Újezd

Na finální podobě stále pracujeme, děkujeme za pochopení...

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.