Aktuálně

JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ

Datum konání: 23. 3. 2024
Čas konání: 18:30
Místo konání: Sokolovna Dolní Újezd

s divadelním představením  Divadelní společnosti Jožina Janouška

Fotbalový oddíl informuje

Od 9. do 11. února se naše starší přípravka účastnila turnaje ŽERUCHA CUP 2024 v Tatrách.

Velké poděkování pořadatelům, našim hostitelům a kamarádům z ŠK Štrba za krásné zážitky.
Jsme moc rádi za pozvání a těšíme se, že je v létě opět přivítáme u nás.

Fotbal DÚ

Reportáž z turnaje na YouTube

Informace ze zdravotního střediska v Dolním Újezdě


Ordinace praktického lékaře

Všeobecný praktický lékař, MUDr. Pavel Jílek, Dolní Újezd 383, 56961, tel.: 461631114
oznamuje změny v ordinační době:

  V úterý 20.2.2024 bude ordinační doba od 7.30-10 hod.

V pátek 23.2.2024 bude z důvodu dovolené ordinace uzavřena.

Zastupuje MUDr. Zahnášová po předchozí telefonické domluvě na tel. č.  607 544 776.  (adresa ordinace - Sebranice 334, 56962, Lubná 327, 56963)

 Děkujeme za pochopení.


 Ordinace dětské lékařky

MUDr. Kopecká oznamuje, že

v pátek 1.3.2024 NEORDINUJE – DOVOLENÁ

ve středu 21.2.2024 ORDINUJE pouze do 12HODIN .

Akutní stavy v pátek 1.3. ošetří MUDr. Mareš Marcel v Sebranicích, v čase od 7,30 do 11,30 hodin, nutná telefonická domluva – 603 701 208.

Výjezdy pracovníků FINANČNÍHO ÚŘADU do Litomyšle 2024

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách pro vás pořádá výjezdy svých zaměstnanců do Litomyšle k problematice daní z příjmů fyzických osob za účelem podání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených.

Pracovníky finančního úřadu najdete v budově internátu litomyšlské nemocnice na ulici J. E. Purkyně 919 v 1. nadzemním podlaží v následujících termínech:

Středa    13. 3. 2024   8:00 – 11:30     12:30 – 16:30

Středa    20. 3. 2024   8:00 – 11:30     12:30 – 16:30

Úterý      26. 3. 2024   8:00 – 11:30     12:30 – 14:30

Středa    27. 3. 2024   8:00 – 11:30     12:30 – 16:30

Úterý        2. 4. 2024   8:00 – 11:30     12:30 – 14:30

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa
za rok 2024 již vybíráme !!!

Výše poplatku za svoz pro rok 2024 je 1000,- Kč za osobu / rok a poplatek ze psa ve výši 200,- Kč za 1.psa / rok
(300,- za každého dalšího psa).


Poplatek můžete zaplatit na obecním úřadě v  úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v čase od 7.30 do 11.30 hod.  a od 12.30 do 17.00 hod. Platba je možná jak v hotovosti, tak kartou.

Poplatky jsou splatné do 31.3.2024, přičemž poplatek za svoz komunálního odpadu je možné uhradit ve dvou stejných splátkách (splatnost první splátky je do 31.3.2024, druhé do 31.7.2024).


Bezhotovostní úhradu provádějte ve prospěch účtu číslo: 1283415349/0800 s variabilním symbolem platby:

Poplatek za svoz  komunálního odpadu:
0013371xxx  pro Dolní Újezd
0013372xxx  pro Jiříkov
0013373xxx  pro Václavky

Poplatek ze psa:
0013411xxx  pro Dolní Újezd
0013412xxx  pro Jiříkov
0013413xxx pro Václavky

Symboly  xxx znamenají číslo popisné. Občanům žijícím v bytových domech (č.p. 186, 391, 445, 446, 553) a nájemníkům v DPS č.p. 613, je  variabilní symbol pro bezhotovostní platbu přidělen individuálně – nutno kontaktovat obecní úřad. Pokud nemáte trojmístné číslo popisné doplňte před č.p. nuly (např. Jiříkov č.p. 1 bude mít variabilní symbol pro komunální odpad  0013372001, pro poplatek ze psa 0013412001).

Žádáme občany, kteří budou provádět úhradu za svoz odpadu a za psa převodním příkazem, aby každou platbu prováděli zvlášť se správným variabilním symbolem.

„Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji“ na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Rada Pardubického kraje schválila zápis jevu Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Obyčej stavění a kácení májí je zastoupen ve všech čtyřech okresech, jeho podoba se vyvíjí, ale udržuje si v základních rysech svůj základní charakter.  Předávání se děje přirozeně mezi generacemi. Nositeli jsou jak jednotlivci, tak spolky i samotné obce či města. Existence statku je pro daná společenství důležitým stmelujícím a identifikačním prvkem. V současnosti převládají jeho sociální a společenské funkce.  Jedním z nositelů tohoto obyčeje je nyní i naše obec. Velké poděkování a gratulace patří každému, kdo se podílí na přípravě a organizaci této akce.

Centrum duševního zdraví Svitavy

nová pracovní pozice v Oblastní charitě Polička 

_Peer konzultant_

pro Centrum duševního zdraví Svitavy

Co Vás čeká, co nabízíme:

 • Smysluplná práce v týmu, zprostředkování vlastního pohledu na potřeby klientů
 • Spolu/vedení podpůrných a vzdělávacích rozhovorů s klienty, jejich blízkými i dalšími spolupracujícími osobami
 • Podpora zotavení z duševní nemoci pomocí svého osobního příběhu (individuálně a skupinově, ambulantně a terénně)
 • Spolupodílení se na organizaci aktivit pro klienty
 • Práce v jednosměnném provozu od pondělí do pátku
 • Pravidelné porady týmu a supervize
 • Práci na zkrácený úvazek: 0,25 – 0,5 úvazku
 • Nástup možný od 1. 4. 2024 nebo dle dohody
 • 5 týdnů dovolené + sick days

Co od Vás požadujeme, co potřebujete:

 • Vlastní zkušenost s duševní nemocí (z okruhu psychotických onemocnění, afektivních poruch)
 • Ochota hovořit otevřeně o své nemoci, sdílet svůj životní příběh a tím pomáhat druhým
 • Aktivní přístup k vlastnímu zotavení
 • Stabilizovaný zdravotní stav, schopnost se svým zdravotním stavem pracovat
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu a získávat nové zkušenosti
 • vzdělání SOU/SŠ
 • Trestní bezúhonnost, uživatelská znalost práce s PC
 • Výhodou: předchozí pracovní zkušenost, řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič /

 

Pokud máte zájem o nabízenou pozici zájem, pošlete své CV (včetně kopie dokladů o dosaženém vzdělání) a motivační dopis na email: jana.dobrovolna@pol.hk.caritas.cz

 

Uzávěrka přijímání zasílaných CV je do 2.2.2024.

Plánovaný termín výběrového řízení: 7.2.2024

 

Další informace o nabízené pozici poskytne: Mgr. Jana Dobrovolná., tel. 731 598 763

Informace z Pardubického kraje k provozu jeho nemocnic


Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali,

jelikož k Vám v těchto dnech putuje velké množství informací o tom, jak bude zajištěna zdravotní péče v rámci pěti nemocnic Pardubického kraje od 1. prosince a dále od 1. ledna příštího roku,

kde najdete aktuální zprávy o fungování jednotlivých oddělení nemocnic - na internetových stránkách www.nempk.cz.

 

Provozní doba sběrného dvora 

Od  1.4. do 30.11.       středa  15.00 - 17.00 hodin
                                   sobota   9.00 -  11.30 hodin

 

od 1.12. do 31.3. pouze v sobotu od 9.00 - 11.30 hodin.

Sídliště Bořkov – pokračování opravy komunikací

 

Dle informace od zhotovitel bude v pondělí 20.10. pokračovat oprava komunikací na sídlišti Bořkov pokládkou vrchní vrstvy asfaltového krytu. (viz mapka – červeně vyznačeno) 

Od pondělí 20.11. do úterý 21.11. nebude tedy možný výjezd ani vjezd na tyto opravované komunikace.

Žádáme obyvatele dotčených ulic, aby si svá vozidla vyvezli mimo opravované úseky do pondělí 20.11. 7,00 hod.

Pokud se nic nezkomplikuje, tak bude možné začít využívat opravované komunikace během úterý 21.11.

Nadále zůstane uzavřená pouze křižovatka u novostavby vedle bytovky (viz mapka – žlutě vyznačeno).

Dojezd ke křižovatce bude možný ze všech směrů, průjezd nikoliv.

 

 

NÁVÁŽENÍ MATERIÁLU Z LOMU BUDISLAV
NA STAVDU D35 PŘES NAŠI OBEC

V pátek 6. října skončí uzavírka v budislavském kopci a navážení materiálu z lomu Budislav na stavbu dálnice D35 se přesune na návozovou trasu, která prochází také naší obcí.
Tento návoz materiálu není na krátkou dobu ale na několik let. Z tohoto důvodu se snažíme společně se starosty obcí, které leží na této návozové trase z lomu Budislav do Litomyšle, jednat o řešení a úpravě provozu z důvodu bezpečnosti a co nejmenšího dopadu negativních vlivů na naše občany. Vyvážení nezastavíme ani nechceme, dálnici náš region potřebuje. Samozřejmě ale to, co nás čeká není nic jednoduchého a bude nás to pár let negativně ovlivňovat.

Proběhla a probíhají tedy jednání s ŘSD, zhotovitelem, Pardubickým krajem, dopravní policií atd. Tato jednání nejsou jednoduchá a malé obce nemají moc vlivu něco změnit, ale pokoušíme se.
Po jednání s dopravní Policií se podařilo alespoň vyjednat snížení rychlosti na 30 km/ hod. pro nákladní vozidla ve středu obce v prostoru školy. Dále instalaci značek upozorňujících na chodce u vyústění uličky z Malvařic před muzeem + před nákupním střediskem COOP a v prostoru zastávky u Lihovaru. Dále bude přidáno i zrcadlo na výjezdu ze silnice od Zemědělské družstva směrem do esíčka u Lihovaru. Součástí opatření je i instalace značek upozorňujících na omezenou nosnost Pražského mostu. Tyto značky jsou osazeny na křižovatce u hasičské zbrojnice a na křižovatce od Pohodlí.
Dopravní policie přislíbila zvýšený dohled na této návozové trase.
Bohužel naše návrhy a požadavky na snížení rychlosti na 30 km/hod. na Žďáře (vjezd do obce od Desné směrem ke křižovatce u Koruny) a v prostoru zastávky u Lihovaru + dočasné přechody pro chodce u autobusových zastávek U Koruny + u Lihovaru a u uličky z Malvařic před muzeem, byly neschváleny.
Dbejte proto, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu kolem hlavního tahu přes naši obec, upozorněte na rizika i své děti. Pevně doufám, že řidiči projíždějících vozidel budou dodržovat předpisy a pojedou zodpovědně a ohleduplně.

Situaci budeme sledovat a snažit se vzniklé problémy řešit. Pokud ale budeme chtít něco posunout k lepšímu, bude důležité, aby na tom byl zájem ze všech zúčastněných stran, hlavně ale od zhotovitele, který má dopravce nasmlouvány. 
                                                         Miloš Vrabec

Veřejné toalety

Po dobu rekontrukce budovy obecního úřadu jsou uzavřeny i veřejné toalety na hřbitově. Z toho důvodu budou zpřístupněny toalety ve dvoře Urbánkova č.p. 14, otevřeny budou vždy v době otevření místních obchodů.

Obecní úřad informuje, že vývěska "úřední desky" byla přemístěna 
od rekonstruovaného obecního úřadu před budovu Domu s pečovatelskou službou č.p. 613, kde nyní obecní úřad sídlí.


PREVENTIVNÍ INFORMACE
! POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ !

 

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, stejně jako v naší obci, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

Častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není. 

Proto radíme:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu nebo domu.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

                                                Obec Dolní Újezd

OBECNÍ ÚŘAD JE NA NOVÉ ADRESE!!!

 Z důvodu rekonstrukce budovy č.p. 281 (obecní úřad, pošta, knihovna) se kanceláře obecního úřadu přestěhovaly do náhradních prostor v budově Domu s pečovatelskou službou č.p. 613.


V úředních dnech bude ve vrátnici DPS otevřena
P O K L A D N A ,   C Z E C H P O I N T ,   O V Ě Ř O V Á N Í .

Pro veřejnost bude otevřeno pouze v úřední dny:
PONDĚLÍ,   STŘEDA        7.30 – 11.30      12.30 – 17.00 hod.

 

B i o o d p a d

V tomto týdnu budou opět po naší obci rozmístěny tři velkoobjemové kontejnery na bioodpad - pro využití našimi občany!
První bude umístěn tradičně za školou, druhý bude přistaven u kontejnerového stání v horní části Doleček na křižovatce na Kabatoves a Pazuchu a třetí kontejner bude umístěn u hasičské zbrojnice na Jiříkově.
Kontejnery na bioodpad jsou i na sběrném dvoře, ty jsou navíc přístupné celoročně.

Pro připomenutí a upřesnění:

DO KONTEJNERU PATŘÍ:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, zbytky rostlin, hlína z květináčů ...

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ VĚTVE!!!
Pro ukládání větví do průměru 1 centimetru využívejte kontejner na sběrném dvoře.

Kdo by chtěl bioodpad využít k výrobě vlastního kompostu, ještě máme volné kompostéry o objemu 1100 l za příspěvek 635 Kč.
Žádosti jsou přijímány na Obecním úřadě v Dolním Újezdě, a to pouze v úředních dnech, t.j. v pondělí a ve středu v době od 7.30 do 11.30 hod a odpoledne od 12.30 do 17.00 hodin.
Pro přidělení kompostéru je potřeba vyplnit objednávku, která je ke stažení na webu obce Ke stažení a také je možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.
Zároveň se závaznou objednávkou bude vybrán finanční příspěvek. Po odevzdání objednávky a zaplacení příspěvku se domluvíme na termínu vyzvednutí kompostéru.

Obec Dolní Újezd

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.