Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z.s.

 

O SPOLKU      O MUZEU      VÝSTAVY V MUZEU      KONTAKTY      AKTUALITY      FOTOGALERIE

O SPOLKU

Krajský soud v Hradci Králové pod identifikačním číslem 691 71 530 od 1. dubna 2017 zapsal spolek Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl – Desinka z.s. a vymazal původní sdružení Klub oživení historie obce Dolní Újezd, které působilo od 28. 12. 1998 a vzniklo z Nadace Oživení historie obce Dolní Újezd, založené v r. 1995.
Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, přibližně na území historického Újezdu na Lubném.
Dne 29. října 2004 Klub slavnostně otevřel v Dolním Újezdě v čp. 76 U Adamů 1. část expozice MUZEA VESNICE.     

  


                                   

 O MUZEU

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 29. října 2004. Mimo vzácné hosty (např. hejtman PK Ing. Roman Línek, radní Ing. Jiří Brýdl, Ing. Petr Šilar, ředitel Muzea v Poličce PhDr. Jan Kapusta, a další) se sešlo veliké množství lidí, z nichž většina se do Muzea vůbec nevešla.
Muzeum prezentuje život na vesnici v minulosti a připomnělo selské povstání na Litomyšlsku v r. 1680.                                                                                                                                                         
Ve vestibulu jsou na panelech stručné informace z historie i současnosti obce Dolní Újezd i okolních vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Jde o jihozápadní část Litomyšlska odpovídající území kolonizačního Újezdu na Lubném v 12. -13. století, kdy došlo k výraznému osídlení tohoto území. Je zde také umístěna rekonstruovaná socha sv. Josefa z "Pražského mostu" v Dolním Újezdě.   Dále ve dvou  místnostech jsou selské světnice  z 19. a 20. století. Vestibul odděluje komoru - černou kuchyni a prostory s ukázkou nástrojů řemeslníků a zemědělců.                                           
V komoře - černé kuchyni se selskou pecí a sušárnou jsou převážně předměty ze dřeva, keramiky a litiny, včetně oplatečnic, rendlíků atp. Jsou zde jednoduché má­selnice "tlučky" i strojky na odstředění mléka, lisování tva­rohu atp. V dalších prostorách si můžete prohlédnout různé ná­řadí a jednoduché stroje řemeslníků, počínaje kovářem, zámečníkem, klempířem, kolářem, bednářem či truh­lářem. V poslední místnosti je zemědělské nářadí, více různých pluhů, hran, pleček, chomoutů a mnoho ručního nářadí.         V patře objektu - v bývalých sýpkách - představujeme zpracování lnu a další řemesla: sedlář, krejčí, švec, holič a knihař, a ukázku ruč­ních prací našich žen.                                                                                 
V druhé velké místnosti prezentujeme exponáty paleontologických a archeologických nálezů, menší zemědělské stroje z konce 19. a poč. 20. století. Asi 1/3 plochy je vyhrazena nejstarší hasicí technice.       Více jak 2000 předmětů v expozici a několik set v depozitu má odhadem hodnotu vyšší jak 1 milion Kč. Zhodnocení objektu staveb­ními  opravami zajištěnými sponzory a klubem, i opravy a restaurování mnoha exponátů přesáhlo 300 000 Kč.
Kromě nahlédnutí do trvalé expozice jsme každým rokem nabídli návštěvníkům dvě tématické výstavy. V rámci 330. výročí Selského povstání na Litomyšl­sku jsme rozšířili stávající expozici k to­muto tématu a prezentujeme starou zemědělskou techniku v pro­storu dvora a pod­stájí objektu.                           


VÝSTAVY V MUZEU

Sezóna roku 2005 byla zahájena výstavou velikonoční, dále výstavami k 60. výročí ukončení II. světové války, 120. výročí založení hasičského sboru a ukončena byla výstavou vánoční.                    
V r. 2006 na jaře byla připravena výstava brouků a motýlů, na podzim výstava „Staré mapy“.                      
V r. 2007 od jara výstava „Staré noviny a časopisy do r. 1918“, na podzim výstava Fotografie a trofeje muschera Pavla Lněničky ze Strakova.
V r. 2008 od jara modely vláčků na železnici od Pavla Lněničky a p. Hekla z Pardubic, na podzim výstava k 90. výročí ukončení I. světové války a vzniku ČSR. V tomto roce se podařilo za pomoci pracovní skupiny obce, stavební a elektro skupiny Zemědělského družstva, stavební fy Pavla Boštíka a dalších sponzorů rozšířit expozici o bývalé sýpky v rozsahu cca 80 m2. V první sýpce byla rozšířena expozice řemesel o sedláře, ševce-obuvníka, krejčího, švadlenu, holiče a knihaře. Dále sem byla umístěna expozice o pěstování a zpracování lnu, který se v Újezdě pěstoval od 16. století do 40. let 20. století. V druhé sýpce byl umístěn kout s historickou hasičskou technikou a drobné zemědělské stroje: čističe obilí, máku, jetelového semínka, šrotovníky, lisy na cukrovou řepu a ovoce, atp.
V r. 2009 byla velikonoční výstava doplněna autogramy ze sbírky Josefa Kováře z Litomyšle, jarní výstava „130 let pošty v Dolním Újezdě", v podzimní výstavě jsme připomněli své rodáky a vánoční výstava byla doplněna výstavou starých kalendářů ze sbírky Jiřího Kováře z Lubné a kopií kalendářů z Univerzitní knihovny v Olomouci. V r. 2010 byla velikonoční výstava doplněná výstavou fotografií „O horách a lidech", jarní výstava byla věnována 65. výročí ukončení II. světové války, podzimní výstava byla k 330. výročí selského povstání na Litomyšlsku. Vánoční výstava byla doplněna betlémy sběratelů z okolí.
V r. 2011 jarní výstava připomněla 100. výročí založení I. lihovaru na Litomyšlsku v Dolním Újezdě, podzimní pak slavné sté výročí TJ. Sokola v Dolním Újezdě. Na jarní i vánoční výstavě vystoupila Jiřina Hanzlová s folklorním kroužkem. V r. 2012 byla velikonoční výstava doplněna ukázkou práce řezbářů Josefa Matouše, Petry Matoušové a Jany Ondráčkové ze Sebranic, Františka Malého z Lubné a výrobou drobných suvenýrů uměleckého kováře Tomáše Nováčka. Jarní výstava patřila myslivcům. Prezentovala mnoho mysliveckých trofejí, připomněla historii Jiříkovského a Bořkovského polesí včetně zaniklé knížecí myslivny, a činnost současného Mysliveckého sdružení obcí Dolní Újezd, Děsné a Vidlaté Seče. Výstava byla doplněna kolekcí kreseb Jana Boštíka z Horního Újezda. Druhou velkou výstavou bylo „20 let trvání Újezdského Babího léta". Bylo zde mnoho fotografií, prospektů, plakátů. Následovala výstava „Pivovary východních Čech" očima sběratele Václav Kulhavého z Budislavi, doplněna exponáty klubu a p. Stanislava Nováka z Děsné. Patřila k ní i přednáška p. Kulhavého o historii malých VČ pivovarů. Vánoční výstava byla doplněna velkou kolekcí fotografií z Indie od studentky Univerzity Palackého v Olomouci Kláry Večeřové.                 
V r. 2013 byla velikonoční výstava doplněna ukázkou řezbářů Františka Malého st. a ml., Bohuslava Andrleho a p. Lněničky z Poličky. Jarní výstava připomněla 100. výročí založení TJ Orel a Sdružení katolické mládeže v Dolním Újezdě. Podzimní velká přírodovědná výstava byla připravena ve spolupráci s ředitelem ZŠ Jiřím Lněničkou a biologem Luborem Urbánkem. Vánoční výstava byla s betlémy zapůjčenými od Baťů z Horního Újezda, které doplnily obrazy Jana Boštíka a akademických malířů Venduly Látalové z Litomyšle a Kateřiny Tmějové z Dolního Újezda.                          
  V r. 2014: Velikonoční výstava byla doplněna keramikou Mirka Kopeckého z Lubné a velkou výstavou fotografií z cest Jarmily Boštíkové z Horního Újezda. Na jaře byla tématem I. světová válka do r. 1917. Na podzim připomnělo Muzeum 60 let od vysvěcení kněze Františka Martina Vícha z Jiříkova, jeho životní dráhu přervanou komunistickým vězením, i ocenění prezidentem republiky. Souběžně zde byla výstava fotografií Jindřicha Štreita „Lidé v podlesí“ z kolatury fary Dobrš, kde P. Vích působil.
V roce 2015: na jaře ukázka práce řezbářů z okolí. Jarní výstava byla k 70. výročí ukončení II. světové války. Podzimní výstava byla na oslavu šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa, s přednáškou předsedy Klubu Ing. Tichého. Souběžně byla připravena výstava „Historie využití vodní energie na řece Desince“. Na různých dokumentech a fotografiích jsme představili 20 vodních staveb: mlýnů, pil, krupníků a olejen od Budislavi k soutoku s řekou Loučnou. Výstavu mj. navštívili potomci rodu Kysilků, kde na mlýně č. 8 jejich předkové několik generací mlýn provozovali. Práce schopní členové Klubu se zapojili do ošetřování a restaurování zemědělské techniky k výstavě k 42. mistrovství republiky v orbě. Exponáty byly vystaveny před muzeem a v místě konání mistrovství na poli v otevřeném kamionu. Ve spolupráci se ZD a Truhlářstvím Pavla Macha z Horního Újezda dokončeny byly v muzeu přístřešky pro uložení velkých strojů.                                                                                            
V r. 2016 bylo v zahájení velikonoční výstavy vidět v práci řezbáře, uměleckého kováře Nováčka a košíkáře Ing. Josefa Flídra z Osíka. Jarní výstava „Život kolem řeky“ byla připravena ve spolupráci s ředitelem ZŠ Jiřím Lněničkou a biologem Luborem Urbánkem. Byla to opět krásná výstava rostlin s mnoha fotografiemi kolem řeky Loučné a Desinky, seminární práce studentů, ale i kolekce drahokamů. Poslední výstavou roku 2016 byly „Staré mapy a mapy na pohlednicích."                     
V roce 2017 u příležitosti oslav 850. výročí od první zmínky o obci Dolní Újezd a prvního setkání rodáků a přátel Dolního Újezda byla připravena na sýpkách malá výstava fotografií, pohlednic a obrazů z intravilánu obce i okolí. Ve vestibulu byla instalována malá výstava ze života významných osobností s rodovými kořeny v Dolním Újezdě.         


KONTAKTY    

Klub oživení historie Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka z. s.          
Dolní Újezd 281
56961 Dolní Újezd

IČ: 69171530
Číslo účtu:    228304916 / 0300

předseda Klubu :                       Ing. Tichý Petr
místopředseda Klubu :              Černý Jan                           
hospodář  Klubu :                      Fait Radomil                        
archivář – knihovník Klubu :      Holub Zdeněk                     


Muzeum                                                            
Dolní Újezd 76

Muzeum najdete při silnici a cyklostezce Litomyšl - Proseč, 200 m od hřbitova, před Domem s pečovatelskou službou v bývalém hospodářském stavení č. 76 "U Adamů".

Vstupné:   

Dospělí                                                                         30,-  Kč                                                                                                                                                          
Studenti, důchodci                                                         20,- Kč 

Děti od 6 do 15 let                                                        10,- Kč 

Skupinové návštěvy MŠ, ZŠ, SŠ včetně doprovodu      10,- Kč


AKTUALITY    

P o z v á n k a   d o   m u z e a
   Zveme Vás do Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě u Litomyšle na výstavu ˜"ZDE DOMOV MŮJ", která se koná u příležitosti 100 let od vzniku ČSR. Kromě stálé expozice je připravena na sýpkách na panelech malá výstava z historie i současnosti vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka a ve vestibulu je malá výstava ze života významných osobností s rodovými kořeny v Dolním Újezdě a nově přemístěná expozice selského povstání na Litomyšlsku v r. 1680.
V prodeji jsou turistické vizitky, kniha k 850. výročí obce, pamětní medaile, publikace Josefa Němečka z období persekuce zemědělců na Litomyšlsku a další upomínkové předměty.
Muzeum bude otevřeno od 23. června do 28. října, každou neděli a ve státní svátky od 14.00 do 17.00 hodin.
V jiné dny je možné si návštěvu muzea objednat předem telefonicky na mobilu: 605 355 211, 739 832 266 nebo 734 405 404.
Srdečně zve výbor Klubu oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s.                                                                                                                                                                                                                                                     


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

© 2018, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑