Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z.s.

 

O SPOLKU             O MUZEU             VÝSTAVY V MUZEU              KONTAKTY             AKTUALITY      

O SPOLKU
Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl - Desinka z.s.

Krajský soud v Hradci Králové pod identifikačním číslem 691 71 530 od 1. dubna 2017 zapsal spolek Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl – Desinka z.s. a vymazal původní sdružení Klub oživení historie obce Dolní Újezd, které působilo od 28. 12. 1998 a vzniklo z Nadace Oživení historie obce Dolní Újezd, založené v r. 1995.
Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, přibližně na území historického Újezdu na Lubném.
Dne 29. října 2004 Klub slavnostně otevřel v Dolním Újezdě v čp. 76 U Adamů 1. část expozice MUZEA VESNICE.     

  


                                   

O MUZEU
Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě

bylo slavnostně otevřeno 29. října 2004. Mimo vzácné hosty (např. hejtman PK Ing. Roman Línek, radní Ing. Jiří Brýdl, Ing. Petr Šilar, ředitel Muzea v Poličce PhDr. Jan Kapusta, a další) se sešlo veliké množství lidí, z nichž většina se do Muzea vůbec nevešla.

Muzeum prezentuje život na vesnici v minulosti a připomnělo selské povstání na Litomyšlsku v r. 1680.                                                                                                                                                         
Ve vestibulu jsou na panelech stručné informace z historie i současnosti obce Dolní Újezd i okolních vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Jde o jihozápadní část Litomyšlska odpovídající území kolonizačního Újezdu na Lubném v 12. -13. století, kdy došlo k výraznému osídlení tohoto území. Je zde také umístěna rekonstruovaná socha sv. Josefa z "Pražského mostu" v Dolním Újezdě.   Dále ve dvou  místnostech jsou selské světnice  z 19. a 20. století. Vestibul odděluje komoru - černou kuchyni a prostory s ukázkou nástrojů řemeslníků a zemědělců.                                           
V komoře - černé kuchyni se selskou pecí a sušárnou jsou převážně předměty ze dřeva, keramiky a litiny, včetně oplatečnic, rendlíků atp. Jsou zde jednoduché má­selnice "tlučky" i strojky na odstředění mléka, lisování tva­rohu atp. V dalších prostorách si můžete prohlédnout různé ná­řadí a jednoduché stroje řemeslníků, počínaje kovářem, zámečníkem, klempířem, kolářem, bednářem či truh­lářem. V poslední místnosti je zemědělské nářadí, více různých pluhů, hran, pleček, chomoutů a mnoho ručního nářadí. V patře objektu - v bývalých sýpkách - představujeme zpracování lnu a další řemesla: sedlář, krejčí, švec, holič a knihař, a ukázku ruč­ních prací našich žen.                                                                                 
V druhé velké místnosti prezentujeme exponáty paleontologických a archeologických nálezů, menší zemědělské stroje z konce 19. a poč. 20. století. Asi 1/3 plochy je vyhrazena nejstarší hasicí technice. Na panelech jsou stručné informace z historie i současnosti vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.

Větší starou zemědělskou techniku nabízíme návštěvníkům v prostoru dvora a podstájí objektu. Kromě nahlédnutí do trvalé expozice každým rokem pořádáme tématické výstavy v nové výstavní místnosti (bývalý chlév).

Muzeum
Dolní Újezd 76

Muzeum najdete při silnici Litomyšl - Proseč, 200 m od hřbitova, před Domem s pečovatelskou službou (zde je možné zaparkovat) v bývalém hospodářském stavení č. 76 "U Adamů".    

               


VÝSTAVY V MUZEU

Sezóna roku 2005 byla zahájena výstavou velikonoční, dále výstavami k 60. výročí ukončení II. světové války, 120. výročí založení hasičského sboru a ukončena byla výstavou vánoční.                    
V r. 2006 na jaře byla připravena výstava brouků a motýlů, na podzim výstava „Staré mapy“.                      
V r. 2007 od jara výstava „Staré noviny a časopisy do r. 1918“, na podzim výstava Fotografie a trofeje muschera Pavla Lněničky ze Strakova.
V r. 2008 od jara modely vláčků na železnici od Pavla Lněničky a p. Hekla z Pardubic, na podzim výstava k 90. výročí ukončení I. světové války a vzniku ČSR. V tomto roce se podařilo za pomoci pracovní skupiny obce, stavební a elektro skupiny Zemědělského družstva, stavební fy Pavla Boštíka a dalších sponzorů rozšířit expozici o bývalé sýpky v rozsahu cca 80 m2. V první sýpce byla rozšířena expozice řemesel o sedláře, ševce-obuvníka, krejčího, švadlenu, holiče a knihaře. Dále sem byla umístěna expozice o pěstování a zpracování lnu, který se v Újezdě pěstoval od 16. století do 40. let 20. století. V druhé sýpce byl umístěn kout s historickou hasičskou technikou a drobné zemědělské stroje: čističe obilí, máku, jetelového semínka, šrotovníky, lisy na cukrovou řepu a ovoce, atp.
V r. 2009 byla velikonoční výstava doplněna autogramy ze sbírky Josefa Kováře z Litomyšle, jarní výstava „130 let pošty v Dolním Újezdě", v podzimní výstavě jsme připomněli své rodáky a vánoční výstava byla doplněna výstavou starých kalendářů ze sbírky Jiřího Kováře z Lubné a kopií kalendářů z Univerzitní knihovny v Olomouci. V r. 2010 byla velikonoční výstava doplněná výstavou fotografií „O horách a lidech", jarní výstava byla věnována 65. výročí ukončení II. světové války, podzimní výstava byla k 330. výročí selského povstání na Litomyšlsku. Vánoční výstava byla doplněna betlémy sběratelů z okolí.
V r. 2011 jarní výstava připomněla 100. výročí založení I. lihovaru na Litomyšlsku v Dolním Újezdě, podzimní pak slavné sté výročí TJ. Sokola v Dolním Újezdě. Na jarní i vánoční výstavě vystoupila Jiřina Hanzlová s folklorním kroužkem. V r. 2012 byla velikonoční výstava doplněna ukázkou práce řezbářů Josefa Matouše, Petry Matoušové a Jany Ondráčkové ze Sebranic, Františka Malého z Lubné a výrobou drobných suvenýrů uměleckého kováře Tomáše Nováčka. Jarní výstava patřila myslivcům. Prezentovala mnoho mysliveckých trofejí, připomněla historii Jiříkovského a Bořkovského polesí včetně zaniklé knížecí myslivny, a činnost současného Mysliveckého sdružení obcí Dolní Újezd, Děsné a Vidlaté Seče. Výstava byla doplněna kolekcí kreseb Jana Boštíka z Horního Újezda. Druhou velkou výstavou bylo „20 let trvání Újezdského Babího léta". Bylo zde mnoho fotografií, prospektů, plakátů. Následovala výstava „Pivovary východních Čech" očima sběratele Václav Kulhavého z Budislavi, doplněna exponáty klubu a p. Stanislava Nováka z Děsné. Patřila k ní i přednáška p. Kulhavého o historii malých VČ pivovarů. Vánoční výstava byla doplněna velkou kolekcí fotografií z Indie od studentky Univerzity Palackého v Olomouci Kláry Večeřové.                 
V r. 2013 byla velikonoční výstava doplněna ukázkou řezbářů Františka Malého st. a ml., Bohuslava Andrleho a p. Lněničky z Poličky. Jarní výstava připomněla 100. výročí založení TJ Orel a Sdružení katolické mládeže v Dolním Újezdě. Podzimní velká přírodovědná výstava byla připravena ve spolupráci s ředitelem ZŠ Jiřím Lněničkou a biologem Luborem Urbánkem. Vánoční výstava byla s betlémy zapůjčenými od Baťů z Horního Újezda, které doplnily obrazy Jana Boštíka a akademických malířů Venduly Látalové z Litomyšle a Kateřiny Tmějové z Dolního Újezda.                          
  V r. 2014: Velikonoční výstava byla doplněna keramikou Mirka Kopeckého z Lubné a velkou výstavou fotografií z cest Jarmily Boštíkové z Horního Újezda. Na jaře byla tématem I. světová válka do r. 1917. Na podzim připomnělo Muzeum 60 let od vysvěcení kněze Františka Martina Vícha z Jiříkova, jeho životní dráhu přervanou komunistickým vězením, i ocenění prezidentem republiky. Souběžně zde byla výstava fotografií Jindřicha Štreita „Lidé v podlesí“ z kolatury fary Dobrš, kde P. Vích působil.
V roce 2015: na jaře ukázka práce řezbářů z okolí. Jarní výstava byla k 70. výročí ukončení II. světové války. Podzimní výstava byla na oslavu šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa, s přednáškou předsedy Klubu Ing. Tichého. Souběžně byla připravena výstava „Historie využití vodní energie na řece Desince“. Na různých dokumentech a fotografiích jsme představili 20 vodních staveb: mlýnů, pil, krupníků a olejen od Budislavi k soutoku s řekou Loučnou. Výstavu mj. navštívili potomci rodu Kysilků, kde na mlýně č. 8 jejich předkové několik generací mlýn provozovali. Práce schopní členové Klubu se zapojili do ošetřování a restaurování zemědělské techniky k výstavě k 42. mistrovství republiky v orbě. Exponáty byly vystaveny před muzeem a v místě konání mistrovství na poli v otevřeném kamionu. Ve spolupráci se ZD a Truhlářstvím Pavla Macha z Horního Újezda dokončeny byly v muzeu přístřešky pro uložení velkých strojů.                                                                                            
V r. 2016 bylo v zahájení velikonoční výstavy vidět v práci řezbáře, uměleckého kováře Nováčka a košíkáře Ing. Josefa Flídra z Osíka. Jarní výstava „Život kolem řeky“ byla připravena ve spolupráci s ředitelem ZŠ Jiřím Lněničkou a biologem Luborem Urbánkem. Byla to opět krásná výstava rostlin s mnoha fotografiemi kolem řeky Loučné a Desinky, seminární práce studentů, ale i kolekce drahokamů. Poslední výstavou roku 2016 byly „Staré mapy a mapy na pohlednicích."                     
V roce 2017 u příležitosti oslav 850. výročí od první zmínky o obci Dolní Újezd a prvního setkání rodáků a přátel Dolního Újezda byla připravena na sýpkách malá výstava fotografií, pohlednic a obrazů z intravilánu obce i okolí. Ve vestibulu byla instalována malá výstava ze života významných osobností s rodovými kořeny v Dolním Újezdě.
V roce 2018 jsme zahájili provoz v muzeu v nové výstavní místnosti (bývalý chlév) velikonoční výstavou. Zajistili jsme prezentaci řezbářů a ukázku pletení košíků, košů a velikonočních metel. Pro děti byla připravena tvůrčí dílnička, kde si mohly ozdobit vajíčka a perníčky. Výstava byla zahájena vystoupením žáků ZUŠ.
V sobotu dne 23. června byla zahájena výstava „Zde domov můj“ u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR přednáškou Mgr. Pavla Boštíka.
Expozice výstavy byla postupně doplněna dalšími dokumenty z let Protektorátu Čechy a Morava a událostmi na konci války a kolem roku 1958 a 1968 včetně militárií.
Dne 12. října jsme připravili v hostinci „U Koruny“ přednášku ředitele RMU ve Vysokém Mýtě Mgr. Jiřího Junka „Z Moskvy až na konec světa“ o našich legionářích v Rusku, kteří v průběhu války zajišťovali bezpečný provoz na Magistrále od Uralu až k Vladivostoku.
Ve dnech 15. a 16. 2018 se uskutečnila vánoční výstava. Na výstavě se návštěvníci seznámili s obvyklými zimními pracemi, vánočními zvyky, přípravou tradičních jídel a stědrovečerním stolováním na vesnici v minulém století. Pro děti byla připravena tvůrčí dílnička s možností nazdobit si perníčky, vyrobit vánoční ozdoby nebo dárky pro své blízké. Dospělí ochutnali svařené víno nebo vánoční punč, k zakousnutí byla vánočka a vánoční cukroví. Návštěvníci mohli také vidět při práci řezbáře, perníkářku a ukázku výrobků z včelího vosku.        


KONTAKTY
1) Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě
    Dolní Újezd 76
    
56961 Dolní Újezd
je otevřeno každou neděli a svátek v době konání výstav od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Ve všední den a v sobotu je možné si návštěvu předem dojednat telefonicky na mobilu:
605355211, 734405404, 739832266 nebo 737638199.  

Vstupné:      Dospělí                                                                        30,- Kč
                    Studenti, důchodci                                                       20,- Kč
                    Děti od 6 do 15 let                                                       10,- Kč
                    Skupinové návštěvy MŠ, ZŠ, SŠ včetně doprovodu   10,- Kč

Návštěvu Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě srdečně zve Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
 

2) Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s.  
    Dolní Újezd 281
    56961 Dolní Újezd

IČ: 69171530
Číslo účtu:    228304916 / 0300

Výbor Klubu:
předseda Klubu :                       Fait Radomil
místopředseda Klubu :              Černý Jan                           
člen výboru:                               Ing. Stanislav Hladík, Zdeněk Holub a Jana Švecová
hospodář  Klubu :                      Král Zdeněk
archivář – knihovník Klubu :      Holub Zdeněk, Švecová Jana a Mgr. Vopařilová Miluše
kontrolní komise:                       Juza Jan, Michal Kabrhel a Václav Rubek


                                                                                                                         AKTUALITY
Pozvánka do muzea

Zveme Vás do Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě u Litomyšle.
Provoz muzea bude zahájen velikonoční výstavou dne 14. dubna 2019.                                                       Dne 26.dubna 2019 proběhne přednáška Mgr. Jana Hrubeckého „ Od Mnichova k osudnému březnu 1939“ ( viz. plakáty ).
Dále se uskuteční výstava „ Jak bylo v Kozlově“, výstava fotografii Jindřicha Štreita, výstava „140 let Pošty v Dolním Újezdě“, výstava „15let Regionálního muzea v Dolním Újezdě“ včetně oslavy, výstava „Rudolf Friml a Karel Hašler“ a vánoční výstava.                                                                                                                        Upřesnění termínů a podrobnosti o výstavách budou včas sděleny.        

Na Vaši návštěvu se těší členové spolku Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl – Desinka z.s.


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

© 2019, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑