Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z.s.

O SPOLKU             O MUZEU             VÝSTAVY V MUZEU              KONTAKTY             AKTUALITY      

O SPOLKU
Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl - Desinka z.s.

Krajský soud v Hradci Králové pod identifikačním číslem 691 71 530 od 1. dubna 2017 zapsal spolek Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšl – Desinka z.s. a vymazal původní sdružení Klub oživení historie obce Dolní Újezd, které působilo od 28. 12. 1998 a vzniklo z Nadace Oživení historie obce Dolní Újezd, založené v r. 1995.
Posláním, činností a cílem spolku je záchrana písemných a věcných památek z historie obce a okolí v rámci katastru sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, přibližně na území historického Újezdu na Lubném.
Dne 29. října 2004 Klub slavnostně otevřel v Dolním Újezdě v čp. 76 U Adamů 1. část expozice MUZEA VESNICE.     

  


                                   

O MUZEU
Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě

bylo slavnostně otevřeno 29. října 2004. Mimo vzácné hosty (např. hejtman PK Ing. Roman Línek, radní Ing. Jiří Brýdl, Ing. Petr Šilar, ředitel Muzea v Poličce PhDr. Jan Kapusta, a další) se sešlo veliké množství lidí, z nichž většina se do Muzea vůbec nevešla.

Muzeum prezentuje život na vesnici v minulosti a připomnělo selské povstání na Litomyšlsku v r. 1680.                                                                                                                                                         
Ve vestibulu jsou na panelech stručné informace z historie i současnosti obce Dolní Újezd i okolních vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Jde o jihozápadní část Litomyšlska odpovídající území kolonizačního Újezdu na Lubném v 12. -13. století, kdy došlo k výraznému osídlení tohoto území. Je zde také umístěna rekonstruovaná socha sv. Josefa z "Pražského mostu" v Dolním Újezdě.   Dále ve dvou  místnostech jsou selské světnice  z 19. a 20. století. Vestibul odděluje komoru - černou kuchyni a prostory s ukázkou nástrojů řemeslníků a zemědělců.                                           
V komoře - černé kuchyni se selskou pecí a sušárnou jsou převážně předměty ze dřeva, keramiky a litiny, včetně oplatečnic, rendlíků atp. Jsou zde jednoduché má­selnice "tlučky" i strojky na odstředění mléka, lisování tva­rohu atp. V dalších prostorách si můžete prohlédnout různé ná­řadí a jednoduché stroje řemeslníků, počínaje kovářem, zámečníkem, klempířem, kolářem, bednářem či truh­lářem. V poslední místnosti je zemědělské nářadí, více různých pluhů, hran, pleček, chomoutů a mnoho ručního nářadí. V patře objektu - v bývalých sýpkách - představujeme zpracování lnu a další řemesla: sedlář, krejčí, švec, holič a knihař, a ukázku ruč­ních prací našich žen.                                                                                 
V druhé velké místnosti prezentujeme exponáty paleontologických a archeologických nálezů, menší zemědělské stroje z konce 19. a poč. 20. století. Asi 1/3 plochy je vyhrazena nejstarší hasicí technice. Na panelech jsou stručné informace z historie i současnosti vesnic sdružených v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.

Větší starou zemědělskou techniku nabízíme návštěvníkům v prostoru dvora a podstájí objektu. Kromě nahlédnutí do trvalé expozice každým rokem pořádáme tématické výstavy v nové výstavní místnosti (bývalý chlév).

Muzeum
Dolní Újezd 76

Muzeum najdete při silnici Litomyšl - Proseč, 200 m od hřbitova, před Domem s pečovatelskou službou (zde je možné zaparkovat) v bývalém hospodářském stavení č. 76 "U Adamů".    

               


VÝSTAVY V MUZEU

Sezóna roku 2005 byla zahájena výstavou velikonoční, dále výstavami k 60. výročí ukončení II. světové války, 120. výročí založení hasičského sboru a ukončena byla výstavou vánoční.                    
V r. 2006 na jaře byla připravena výstava brouků a motýlů, na podzim výstava „Staré mapy“.                      
V r. 2007 od jara výstava „Staré noviny a časopisy do r. 1918“, na podzim výstava Fotografie a trofeje muschera Pavla Lněničky ze Strakova.
V r. 2008 od jara modely vláčků na železnici od Pavla Lněničky a p. Hekla z Pardubic, na podzim výstava k 90. výročí ukončení I. světové války a vzniku ČSR. V tomto roce se podařilo za pomoci pracovní skupiny obce, stavební a elektro skupiny Zemědělského družstva, stavební fy Pavla Boštíka a dalších sponzorů rozšířit expozici o bývalé sýpky v rozsahu cca 80 m2. V první sýpce byla rozšířena expozice řemesel o sedláře, ševce-obuvníka, krejčího, švadlenu, holiče a knihaře. Dále sem byla umístěna expozice o pěstování a zpracování lnu, který se v Újezdě pěstoval od 16. století do 40. let 20. století. V druhé sýpce byl umístěn kout s historickou hasičskou technikou a drobné zemědělské stroje: čističe obilí, máku, jetelového semínka, šrotovníky, lisy na cukrovou řepu a ovoce, atp.
V r. 2009 byla velikonoční výstava doplněna autogramy ze sbírky Josefa Kováře z Litomyšle, jarní výstava „130 let pošty v Dolním Újezdě", v podzimní výstavě jsme připomněli své rodáky a vánoční výstava byla doplněna výstavou starých kalendářů ze sbírky Jiřího Kováře z Lubné a kopií kalendářů z Univerzitní knihovny v Olomouci. V r. 2010 byla velikonoční výstava doplněná výstavou fotografií „O horách a lidech", jarní výstava byla věnována 65. výročí ukončení II. světové války, podzimní výstava byla k 330. výročí selského povstání na Litomyšlsku. Vánoční výstava byla doplněna betlémy sběratelů z okolí.
V r. 2011 jarní výstava připomněla 100. výročí založení I. lihovaru na Litomyšlsku v Dolním Újezdě, podzimní pak slavné sté výročí TJ. Sokola v Dolním Újezdě. Na jarní i vánoční výstavě vystoupila Jiřina Hanzlová s folklorním kroužkem. V r. 2012 byla velikonoční výstava doplněna ukázkou práce řezbářů Josefa Matouše, Petry Matoušové a Jany Ondráčkové ze Sebranic, Františka Malého z Lubné a výrobou drobných suvenýrů uměleckého kováře Tomáše Nováčka. Jarní výstava patřila myslivcům. Prezentovala mnoho mysliveckých trofejí, připomněla historii Jiříkovského a Bořkovského polesí včetně zaniklé knížecí myslivny, a činnost současného Mysliveckého sdružení obcí Dolní Újezd, Děsné a Vidlaté Seče. Výstava byla doplněna kolekcí kreseb Jana Boštíka z Horního Újezda. Druhou velkou výstavou bylo „20 let trvání Újezdského Babího léta". Bylo zde mnoho fotografií, prospektů, plakátů. Následovala výstava „Pivovary východních Čech" očima sběratele Václav Kulhavého z Budislavi, doplněna exponáty klubu a p. Stanislava Nováka z Děsné. Patřila k ní i přednáška p. Kulhavého o historii malých VČ pivovarů. Vánoční výstava byla doplněna velkou kolekcí fotografií z Indie od studentky Univerzity Palackého v Olomouci Kláry Večeřové.                 
V r. 2013 byla velikonoční výstava doplněna ukázkou řezbářů Františka Malého st. a ml., Bohuslava Andrleho a p. Lněničky z Poličky. Jarní výstava připomněla 100. výročí založení TJ Orel a Sdružení katolické mládeže v Dolním Újezdě. Podzimní velká přírodovědná výstava byla připravena ve spolupráci s ředitelem ZŠ Jiřím Lněničkou a biologem Luborem Urbánkem. Vánoční výstava byla s betlémy zapůjčenými od Baťů z Horního Újezda, které doplnily obrazy Jana Boštíka a akademických malířů Venduly Látalové z Litomyšle a Kateřiny Tmějové z Dolního Újezda.                          
  V r. 2014: Velikonoční výstava byla doplněna keramikou Mirka Kopeckého z Lubné a velkou výstavou fotografií z cest Jarmily Boštíkové z Horního Újezda. Na jaře byla tématem I. světová válka do r. 1917. Na podzim připomnělo Muzeum 60 let od vysvěcení kněze Františka Martina Vícha z Jiříkova, jeho životní dráhu přervanou komunistickým vězením, i ocenění prezidentem republiky. Souběžně zde byla výstava fotografií Jindřicha Štreita „Lidé v podlesí“ z kolatury fary Dobrš, kde P. Vích působil.
V roce 2015: na jaře ukázka práce řezbářů z okolí. Jarní výstava byla k 70. výročí ukončení II. světové války. Podzimní výstava byla na oslavu šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa, s přednáškou předsedy Klubu Ing. Tichého. Souběžně byla připravena výstava „Historie využití vodní energie na řece Desince“. Na různých dokumentech a fotografiích jsme představili 20 vodních staveb: mlýnů, pil, krupníků a olejen od Budislavi k soutoku s řekou Loučnou. Výstavu mj. navštívili potomci rodu Kysilků, kde na mlýně č. 8 jejich předkové několik generací mlýn provozovali. Práce schopní členové Klubu se zapojili do ošetřování a restaurování zemědělské techniky k výstavě k 42. mistrovství republiky v orbě. Exponáty byly vystaveny před muzeem a v místě konání mistrovství na poli v otevřeném kamionu. Ve spolupráci se ZD a Truhlářstvím Pavla Macha z Horního Újezda dokončeny byly v muzeu přístřešky pro uložení velkých strojů.                                                                                            
V r. 2016 bylo v zahájení velikonoční výstavy vidět v práci řezbáře, uměleckého kováře Nováčka a košíkáře Ing. Josefa Flídra z Osíka. Jarní výstava „Život kolem řeky“ byla připravena ve spolupráci s ředitelem ZŠ Jiřím Lněničkou a biologem Luborem Urbánkem. Byla to opět krásná výstava rostlin s mnoha fotografiemi kolem řeky Loučné a Desinky, seminární práce studentů, ale i kolekce drahokamů. Poslední výstavou roku 2016 byly „Staré mapy a mapy na pohlednicích."                     
V roce 2017 u příležitosti oslav 850. výročí od první zmínky o obci Dolní Újezd a prvního setkání rodáků a přátel Dolního Újezda byla připravena na sýpkách malá výstava fotografií, pohlednic a obrazů z intravilánu obce i okolí. Ve vestibulu byla instalována malá výstava ze života významných osobností s rodovými kořeny v Dolním Újezdě.
V roce 2018 jsme zahájili provoz v muzeu v nové výstavní místnosti (bývalý chlév) velikonoční výstavou. Zajistili jsme prezentaci řezbářů a ukázku pletení košíků, košů a velikonočních metel. Pro děti byla připravena tvůrčí dílnička, kde si mohly ozdobit vajíčka a perníčky. Výstava byla zahájena vystoupením žáků ZUŠ.
V sobotu dne 23. června byla zahájena výstava „Zde domov můj“ u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR přednáškou Mgr. Pavla Boštíka.
Expozice výstavy byla postupně doplněna dalšími dokumenty z let Protektorátu Čechy a Morava a událostmi na konci války a kolem roku 1958 a 1968 včetně militárií.
Dne 12. října jsme připravili v hostinci „U Koruny“ přednášku ředitele RMU ve Vysokém Mýtě Mgr. Jiřího Junka „Z Moskvy až na konec světa“ o našich legionářích v Rusku, kteří v průběhu války zajišťovali bezpečný provoz na Magistrále od Uralu až k Vladivostoku.
Ve dnech 15. a 16. 2018 se uskutečnila vánoční výstava. Na výstavě se návštěvníci seznámili s obvyklými zimními pracemi, vánočními zvyky, přípravou tradičních jídel a stědrovečerním stolováním na vesnici v minulém století. Pro děti byla připravena tvůrčí dílnička s možností nazdobit si perníčky, vyrobit vánoční ozdoby nebo dárky pro své blízké. Dospělí ochutnali svařené víno nebo vánoční punč, k zakousnutí byla vánočka a vánoční cukroví. Návštěvníci mohli také vidět při práci řezbáře, perníkářku a ukázku výrobků z včelího vosku.        


KONTAKTY
1) Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě
    Dolní Újezd 76
    
56961 Dolní Újezd
je otevřeno každou neděli v době konání výstav od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Ve všední den a v sobotu je možné si návštěvu předem dojednat telefonicky na mobilu:
605355211, 734405404, 739832266 nebo 737638199.  

Vstupné:      Dospělí                                                                        30,- Kč
                    Studenti, důchodci                                                       20,- Kč
                    Děti od 6 do 15 let                                                       10,- Kč
                    Skupinové návštěvy MŠ, ZŠ, SŠ včetně doprovodu   10,- Kč

Návštěvu Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě srdečně zve Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
 

2) Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s.  
    Dolní Újezd 281
    56961 Dolní Újezd

IČ: 69171530
Číslo účtu:    228304916 / 0300

Výbor Klubu:
předseda Klubu :                       Fait Radomil
místopředseda Klubu :              Černý Jan                           
člen výboru:                               Ing. Stanislav Hladík, Zdeněk Holub a Jana Švecová
hospodář  Klubu :                      Král Zdeněk
archivář – knihovník Klubu :      Holub Zdeněk, Švecová Jana a Mgr. Vopařilová Miluše
kontrolní komise:                       Juza Jan, Michal Kabrhel a Václav Rubek


                                                                                                                         AKTUALITY
 

Z činnosti Klubu oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z. s. a pozvánka do Regionálního muzeua vesnice v Dolním Újezdě.

Provoz muzea byl v roce 2019 zahájen velikonoční výstavou dne 14. dubna.  

V pátek 26. dubna 2019  jsme k 80. výročí okupace Československa pořádali přednášku „OD MNICHOVA K OSUDNÉMU BŘEZNU 1939“ Mgr. Jana Hrubeckého, člena Československé obce legionářské a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Necelá čtyřicítka přítomných posluchačů vyslechla v hostinci „U Koruny“ zajímavé vyprávění o bojích čs . armády a stráže obrany státu za republiku na sklonku její samostatnosti. Přednáška byla doplněna mnoha fotografiemi a trvala více než dvě hodiny. Součástí besedy byla malá výstava prvorepublikových zbraní. Všichni zúčastnění ocenili poutavé a poučné vyprávění, které oživilo a doplnilo poznatky o okupaci Československa v roce 1939.                                             

 

 
Dále v Regionální muzeu Dolní Újezd dne 4. května ve 14.00 hod. byla zahájena výstava                               „Jak bývalo v Kozlově“. Úvodem se představili žáci z místní ZUŠ. Potom vystoupil starosta obce Miloš Vrabec a akademický sochař Tomáš Vejdovský seznámil návštěvníky s výstavu.                                            Uvidíte cca 200 fotografií, poskládaných do 9 kapitol: Úvod, Práce, Stavení, Stalo se, Kozlováci, Počasí, Vodstvo, Zábava a Osobnosti a hosté. Ke každé fotografii je vysvětlující popis, většinou s časovým údajem. Nejstarší fotografie jsou z r. 1895, 1902 a 1907. Výstava tak stručně nastiňuje historii mnoha let jedné malé nádherné české vesnice a jejích šikovných obyvatel.

    

 

V pátek 3. května odpoledne jsme se vydali na výlet. V Kamenci za Poličkou nás uvítal přítel našeho klubu pan Jan Procházka, dlouholetý sběratel strojů zemědělské techniky, především stabilních motorů na pohon obilních mlátiček, čističů obilí, šrotovníků atp. Nejstarším exponátem je  stabilní benzinový motor fy Lange Drnholec z r. 1910. Kromě toho nám ukázal také velkou sbírku motorových kol a motocyklů-veteránů. Vše udržuje se svým synem ve velmi dobrém stavu s  velkou částí provozu schopných.

Druhá zastávka byla v Sádku u pana Františka Kuchty. Zde byla k vidění pěkná sbírka motorových kol, malých i velkých motocyklů i renovovaného Trabanta. Má zde také sbírku trofejí, diplomů  čestných uznání z automobilních a střeleckých soutěží a více dalších dokladů z historie Svazarmu převážně z okresu Svitavy. Následovalo pohoštění u krbu.

Třetí zastávka byla v obci Telecí.v č.117 na statku rodiny Antonína Lamplota, kde rodina vytvořila velikou sbírku zemědělského nářadí, náčiní, malých i velkých strojů potřebných k orbě, úpravě povrchu půdy, vše k setí a sklizni obilovin, brambor, řepy a dalších produktů. Je zde mnoho součástí postrojů koní, vozy všeho druhu, kočáry až po traktory, technika na zpracování mléka, čističe obilí, včelíny, medomety a mnoho dalších menších i velkých strojů. V rozšiřování této sbírky a v péči o ní pokračuje vnuk Lukáš Filípí se svoji přítelkyní. I zde jsme byli pohoštěni a dlouho besedovali. Počasí nám přálo a rozšířili  jsme si znalosti z historie zemědělské techniky.

 


 Dne 16. června 2019 ve 14.00 hod. byla v Regionálním muzeu v Dolním Újezdě  zahájena výstava  „Vesnice“ fotografii Jindřicha Štreita. Úvodem zazpívaly a zahráli žáci ZUŠ s učitelkami Mgr. Anetou Kučerovou a Bc. Petrou Kubátovou Šiškovou. Následoval Jakub Kmošek z Trstenice, žák profesora Jindřicha Štreita FPF Slezské univerzity v Opavě, který přiblížil svého učitele. Potom vystoupil starosta obce Miloš Vrabec. Nakonec svoji výstavu představil sám fotograf Jindřich Štreit. Úvodem kladně zhodnotil přípravu jeho výstavy. Dále  uvedl myšlenku, že muzeum na vesnici je jejím srdcem a znalost historie je předpokladem budoucnosti.

Návštěvníci výstavy obdivovali fotografie, které dokumentují život na venkově a obyvatele českých vesnic z osmdesátých let.   

       

V neděli 23. června ve 14 hodin byla zahájena  výstava „140 let pošty v Dolním Újezdě“.

Výstava přiblížila historii vzniku a činnosti pošty v minulosti až do současnosti a byla  doplněna ukázkami z filatelie a pohlednic s poštovní tématikou. Výstava byla ukončena  8. září 2019.

   


Od 22. září do 28. října proběhla výstava „15 let Regionálního muzea v Dolním Újezdě“ pořádaná u příležitosti 15. výročí otevření Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě.


Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z.s. v pátek 25.října 2019  pořádal  v Regionálním  muzeu vesnice v Dolním Újezdě a v DPS oslavu  u příležitosti 15. výročí otevření Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z. s. pořádal u příležitosti 17. listopadu státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii dne 8. listopadu 2019  v sále hostince U Koruny přednášku Mgr. Radka Gálise, novináře a fotografa z Českých Budějovic a Jiřího Kopřivy, předsedy Konfederace politických vězňů České republiky pobočky Litomyšl.                                               

Oba přednášející  seznámili posluchače s příběhy několika politických vězňů z 50. let. Všichni zúčastnění ocenili poutavé a poučné vyprávění, které oživilo a doplnilo poznatky o této době.
 
  


Dne 24. listopadu proběhla v Sokolovně vánoční výstava. Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z.s. prezentoval v levé části vestibulu betlém a vánoční zvyky a obyčeje.

 
  
 


Z činnosti Klubu oživení historie v II. pololetí r. 2019

Ve dnech 21. - 22. června 2019 jsme v areálu ZD Dolní Újezd na Zážitkových dnech otevřených dveří ZD prezentovali na dvou výstavních panelech  Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z.s. a  Regionální muzeum vesnice.

Od 23. června do 8. září 2019 proběhla v muzeu  výstava „140 let pošty v Dolním Újezdě“. Výstava přiblížila historii vzniku a činnosti pošty v minulosti až do současnosti a byla doplněna ukázkami z filatelie a pohlednic s poštovní tématikou.

V sobotu 17. srpna od 9.00 do 12.00 hod. bylo otevřeno Regionální muzeum vesnice pro účastníky Újezdského babího léta.

Dne8. září 2019 byla ukončena v muzeu výstava „Vesnice“ fotografií Jindřicha Štreita.

Od 22. září do 28. října se uskutečnila výstava „15 let Regionálního muzea v Dolním Újezdě“ a výstava  „Rudolf Friml a Karel Hašler“. Na výstavních panelech bylo možné shlédnout historii klubu a muzea včetně nových exponátů a stavebních úprav. Dále bylo vzpomenuto životních výročí Rudolfa Frimla - hudebního skladatele a pianisty, jehož matka Mariana Křemenáková pocházela z Dolního Újezda č. 250, a Karla Hašlera - písničkáře, herce, textaře, skladatele, spisovatele, dramatika a režiséra, který se oženil se sestrou Rudolfa Frimla Zdeňkou. V průběhu zahájení výstavy vystoupil komorní mužský sbor z Litomyšle.
U příležitosti 15. výročí otevření Regionálního muzea v Dolním Újezdě byla zhotovena pamětní mince a turistická láhev s etiketou obce a muzea.

V pátek 25. října 2019 proběhla v muzeu oslava pořádaná u příležitosti 15. výročí otevření Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě. Pan Zdeněk Holub a ing. Josef Kladivo seznámili pozvané účastníky oslav s historií Klubu oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z.s. a  Regionálního muzea vesnice. Přítomní hosté obdrželi Pamětní listy a vyslechli hudební a pěvecké vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Dolní Újezd a mohli si prohlédnout expozice muzea a výstavu „15 let Regionálního muzea v Dolním Újezdě“ a výstavu  „Rudolf Friml a Karel Hašler“. Potom následovalo v jídelně DPS malé občerstvení a možnost shlédnout historickou videoprezentaci muzea a Klubu.

V pátek 8. listopadu 2019  v sále hostince U Koruny jsme vyslechli přednášku Mgr. Radka Gálise, novináře a fotografa z Českých Budějovic, a Jiřího Kopřivy, předsedy Konfederace politických vězňů České republiky pobočky Litomyšl. Oba přednášející nás seznámili s příběhy několika politických vězňů z 50.let.

Dne 24. listopadu proběhla v Sokolovně vánoční výstava. Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z.s. prezentoval v levé části vestibulu betlém a vánoční zvyky a obyčeje.

Do Obecních novin – rubriky  Z historie obce - nadále přispívali Jan Juza a Zdeněk Holub.

V měsíci srpnu v nové výstavní místnosti nad bývalým chlévem a bytem proběhlo dokončení montáže osvětlení. Byly ošetřeny nátěrem trámy a prkna na nový strop bývalého chlívku a dílničky. Dále bylo provedeno otryskání, oprava a nátěr kravského vyorávače brambor (čert).

Do mobiliáře přibylo šest reklamních kalendářů z let 1933–47, soubor reklamních závěsných podložek s reliéfními prolisy z r. 1930–38, vykuřovadlo na včely s ručním měchem, hřídel k cirkulárce a dřevěný tyčový věšák od  ing. Vojtěcha Vomočila juniora. Reklamní soubor vyobrazení výrobků Rolnické strojírny v Letovicích, kopie z výpisu MZ MUDr. Fr. Kočího, kopie fotografií místních lékařů, plechová krabice od bonbonů zn. VELIM BON BONS a krabice na sušenky zn. OVEKA a  l/2 litrová hliníková konvička na mléko od Zdeňka Holuba. Malý lis na ovoce a řízky z cukrové řepy výrobce Alois Vomočil Horní Újezd a litinový pocínovaný mlýnek na strouhání kořenové zelenin zn. Alexander Obermayer Germany od rodiny Přichystalovy. Hasičský přívěs PPS 8 s výbavou výrobce THZ Vysoké Mýto od obce Řidký. Dvojitý dřevěný válec pro zápřah krávou od Mgr. Art Luboše Macháčka. Vyorávač brambor pro zápřah krávou od Jana Černého. Čajová souprava od Ludmily Pachtové. Dále Jana Kopecká darovala panenku poštovní doručovatelka s kabelou a vyřazená úřední razítka.

Do knihovny přibyla kniha Soubor Českých krojů Blaženy Šotkové od obce Řepníky. Kniha J. Hostáň Obrazy ze Slovenska, Lidový malovaný nábytek Jižních Čech v Památníku Žumberk, Michal Quoeser: Mezi člověkem a bohem, Anna Frídová: Kniha ručních prací od Zdeňka Holuba. Kniha fotografii Vzájemnosti od profesora Jindřicha Štreita. Knihy Náš kardinál, Černí baroni od Černé Věže, Moje stoleté Československo, Rozpůlená srdce a Mušketýři z Ria od Mgr. Radka Galise. Knihy Léta padesátá, Příběhy bezpráví, Monstrproces „Stříteský a spol.“, Komunismus ve dvacátém století očima jeho obětí a Zkouška odvahy věnoval Jiří Kopřiva.

Provoz a úpravy Regionálního muzea se neobejdou bez příznivců a dárců. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Především oddělení kultury a památkové péče Pardubického kraje za finanční pomoc formou grantů. Zastupitelstvu, starostovi a pracovníkům obce Dolní Újezd za finanční, materiální a pracovní pomoc. Zemědělskému družstvu Dolní Újezd za podporu v potřebném stavebním materiálu. Firmám Pfahnl, Backmittel  spol. s.r.o., Design Centrum & Services, DUKOR, s.r.o., SAVOS I. s.r.o. a Extrfit s.r.o. za finanční dary. Firmě Pavel Mach a Petru Nádvorníkovi za truhlářské práce, firmě Jiráň Vladimír a Bis Vladimír za elektrikářské práce, Václavu Zavřelovi za sklenářské práce, Tomáši Nováčkovi za kovářské práce, Miloši Bisovi za vodoinstalatérské práce, Zdeně Nováčkové a Romaně Faitové za cukrářské výrobky. Josefu Kladivo ml. za pomoc při výroční schůzi a oslavě. Paní Janě Kulhavé a Báře Faitové za aktualizací webu a facebooku a Tereze Faitové za návrh plakátů. Paní Bohumile Švecové, Mileně Komůrkové a Vratislavu Faitovi za pomoc při službách v muzeu.

Děkujeme všem dárcům a také všem členům Klubu, kteří se podíleli na restaurováni exponátů, stavebních úpravách, přípravě výstav, příspěvcích do Obecních novin a službách v muzeu.                                                                    

Všem členům, dárcům i příznivcům Klubu oživení historie přejeme klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2020.

                                                                                                                          Výbor KOH


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)

Novinky e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Novinky e-mailem

© 2020, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑