Úřední deska

Podle ustanovení § 43 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  8.4.2021  do 26.4.2021 návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2020.

Tyto materiály budou předloženy k projednání na Zastupitelstvu obce Dolní Újezd

dne 26.4.2021.

Připomínky lze uplatnit v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, písemně nejpozději 26.4.2021 do 16:00 hodin na obecním úřadě nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 26.4.2021.

Informace o pronájmu části nemovitosti - část obce Rovinka

Zveřejněno do 16.04.2021

Pozvánka na zápis dětí do 1. třídy základní školy na školní rok 2021 - 2022.

Vážení rodiče,

s ohledem na protiepidemická opatření, která nás tento školní rok provázejí, musíme i letos přizpůsobit zápis dětí do 1. ročníků, tak aby byla zaručena bezpečnost nás všech a přitom jsme splnili všechny zákonné povinnosti.

Jak tedy bude provedena organizace zápisu?

Rodiče si stáhnou žádost (viz. příloha), doplní potřebné údaje a doručí v termínu 1.-15.4.2021 do školy následujícím způsobem:

- do datové schránky školy

- e-mailem s el. podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

- osobním podáním ve škole (je potřeba si včas tel. rezervovat předem čas návštěvy)

-do poštovní schránky u vchodu školy

Na základě přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám pošleme do mailu nebo sdělíme telefonicky. Následně se na stránkách školy dozvíte o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání.

Současně žádáme v případě zájmu o odklad dítěte poslat Žádost o odklad (viz. příloha) a co nejdříve dodat doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, abychom Vám mohli vydat Rozhodnutí o odkladu.

Pokud bude na konci šk. roku příznivá situace, chtěli bychom uspořádat pro vás a vaše děti dodatečné setkání zaměřené na prostředí školy, seznámení s učitelkami, vzdělávacím programem aj.

Zveřejněno do 15.04.2021

Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zveřejněno do 10.04.2021

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory  č. 11/2021/ZO
Příjemce Farní charita Dolní Újezd 

Příspěvek ve výši 400 000,- Kč.

Zveřejněno do 09.03.2024

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2021/ZO
Příjemce TJ SOKOL Dolní Újezd 

Příspěvek ve výši 95 000,- Kč.

Zveřejněno do 26.2.2024

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2021/ZO
Příjemce TJ SOKOL Dolní Újezd 

Příspěvek ve výši 95 000,- Kč.

Zveřejněno do 26.2.2024

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2021/ZO
Příjemce TJ SOKOL Dolní Újezd 

Příspěvek ve výši 120 000,- Kč.

Zveřejněno do 26.2.2024

Informace k sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 vč. seznamu kontaktních míst pro Sčítání 2021
Zveřejněno do 09.04.2021

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)


© 2021, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑