Projekt: ''Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let věku a v předškolním věku''

Projekt: ''Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let věku a v předškolním věku''

Projekt je zaměřen nejen na navýšení kapacity a uspokooení poptávky rodičů, ale také na poskytnutí kvalitní přípravy pro předškolní děti a dostatek prostoru a péče o děti do 3 let. Výsledkem projektu je mateřská škola, která bude mít 3 učebny. Předškolní děti budou mít k dispozici samostatnou třídu, která bude vybavena vhodným vybavením tak, aby přechod na základní školu byl pro tyto děti co nejsnazší. Také budou mít bezprostředně k dispozici, v případě potřeby, odborný pedagogický personál základní školy a její zázemí, tzn. tělocvičnu, uměleckou dílnu apod. V nově navržené přístavbě vzniknou další dvě třídy včetně kompletního zázemí, z nichž jedna bude připravena pro mladší děti, tj. hlavně pro děti do 3 let. Druhá třída bude podle věku dětí pro starší děti. Současný kvalitní a vysoce hodnocený systém výuky dětí  zůstane beze změn. Zdravotně a sociálně znevýhodněné děti budou rozděleny do tříd  podle svých schopností tak, aby byla zajištěna jejich plná integrita do dětského kolektivu.

Cílem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy  za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Během realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení a speciální vzdělávací potřeby s cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, např. rozšíření šatny, společných prostor a kuchyně vč. jídelny. Jako doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního prostranství. Cílem je inkluzivní mateřská škola, která přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstalaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb.

Celá akce „Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku“  může být realizována díky získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci  Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční prostředky  obec obdrží po realizaci akce a předložení požadovaných dokladů - z celkových uznatelných  výdajů bude 5% hrazeno z národních finančních prostředků a 85 % ze strukturálních fondů EU. Obec bude ze svého rozpočtu hradit  zbývajících 10 % uznatelných výdajů a dále i všechny neuznatelné výdaje (např. rekonstrukce jídelny,....). Na předfinancování tohoto projektu  obec  čerpá úvěr od České spořitelny.
Stavba je rozdělena do několika celků, kterými jsou: samotná nástavba školky, rekonstrukce jídelny, dodávka gastro zařízení pro kuchyň školní jídelny, výstavba hřiště pro školku a vybavení školky.
V návaznosti na nástavbu školky proběhlo výběrové řízení na dodavatele gastro zařízení pro rekonstrukci jídelny. Po skončení výběrového řízení proběhlo mezi zhotovitelem „nástavby školky“ a dodavatelem gastro vybavení školní jídelny jednání,  a to z důvodu upřesnění harmonogramu prací nebo-li termínu potřebného pro rekonstrukci jídelny,  čímž se upřesnila délka její odstávky. Pro školní děti bylo zajištěno náhradní plnohodnotné stravování v jídelně Zemědělského družstva Dolní Újezd.
 


Rychlý kontakt

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
Datová schránka: j4abqyf

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822
E-mail:
(faktury zasílat pouze na tuto
adresu)


© 2021, Obec Dolní Újezd – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑